MUS-processen som TR og SU

Hvad kan du som tillidsrepræsentant eller medlem af samarbejdsudvalg gøre i forhold til MUS?


Du spiller en understøttende rolle i udvikling og afvikling af medarbejdersamtaler på AU. Du står stærkt, hvis du orienterer dig om MUS for ledere og MUS for medarbejdere.


Hvad skal du gøre som SU?

Samarbejdsudvalgene har en central rolle omkring fastlæggelse af retningslinjer for afholdelse af MUS og i forhold til evaluering af arbejdspladsens brug af MUS. AU’s MUS-koncept er godkendt af HSU og revideres årligt på basis af bl.a. den evaluering, som laves gennem samarbejdsudvalgene.

De lokale samarbejdsudvalg sætter MUS på dagsordenen i god tid inden de årlige samtaler, som typisk afholdes i løbet af efterårssemestret. Dette både for at drøfte MUS som et kompetenceudviklingstiltag og for at sikre, at der er tilstrækkelig klarhed over, hvem der er MUS-ansvarlig for hvilke grupper af medarbejdere det pågældende år.

Hvad skal du gøre som TR?

Du er som tillidsrepræsentant sjældent direkte involveret i medarbejdersamtaler, men kan:

  • hjælpe med at forberede medarbejdere på, hvordan de kan bruge deres MUS konstruktivt
  • støtte i tilfælde af dårligt arbejdsmiljø, dårlig relation mellem medarbejder og leder, utryghed omkring MUS eller manglende afholdelse/opfølgning på MUS
  • tage imod - eller selv komme med - forslag til ændringer i koncept og praksis og bringe dette videre til det lokale samarbejdsudvalg

Hvornår skal du gøre noget?

Det lokale årshjul for MUS indeholder en beskrivelse af, hvilke faser MUS løber igennem i løbet af et år, hvilke initiativer, der igangsættes hvornår, og hvem der gør hvad. Download et udførligt årshjul.