MUS-processen som TR og SU

Hvad kan du som tillidsrepræsentant eller medlem af samarbejdsudvalg gøre i forhold til MUS?


Du spiller en understøttende rolle i udvikling og afvikling af medarbejdersamtaler på AU. Du står stærkt, hvis du orienterer dig om MUS for ledere, MUS for medarbejdere og i den samlede MUS-vejledning.


Hvad skal du gøre som SU?

Samarbejdsudvalgene har en central rolle omkring fastlæggelse af retningslinjer for afholdelse af MUS og i forhold til evaluering af arbejdspladsens brug af MUS. AU’s MUS-koncept er godkendt af HSU og revideres årligt på basis af bl.a. den evaluering, som laves gennem samarbejdsudvalgene.

De lokale samarbejdsudvalg sætter MUS på dagsordenen i god tid inden de årlige samtaler, som typisk afholdes i løbet af efterårssemestret. Dette både for at drøfte MUS som et kompetenceudviklingstiltag og for at sikre, at der er tilstrækkelig klarhed over, hvem der er MUS-ansvarlig for hvilke grupper af medarbejdere det pågældende år.

Hvad skal du gøre som TR?

Du er som tillidsrepræsentant sjældent direkte involveret i medarbejdersamtaler, men kan:

  • hjælpe med at forberede medarbejdere på, hvordan de kan bruge deres MUS konstruktivt
  • støtte i tilfælde af dårligt arbejdsmiljø, dårlig relation mellem medarbejder og leder, utryghed omkring MUS eller manglende afholdelse/opfølgning på MUS
  • tage imod - eller selv komme med - forslag til ændringer i koncept og praksis og bringe dette videre til det lokale samarbejdsudvalg

Hvornår skal du gøre noget?

Det lokale årshjul for MUS indeholder en beskrivelse af, hvilke faser MUS løber igennem i løbet af et år, hvilke initiativer, der igangsættes hvornår, og hvem der gør hvad.