Styrk Talentet! Mentorordning

Næste frist for tilmelding er d. 17. november 2020

Formål

Idéen bag mentorordningen Styrk Talentet! er - som navnet også indikerer - at styrke talentet på AU.

"Universitetet ønsker at give alle mulighed for at udfolde sit potentiale og for at udvikle sig fagligt........ Dette gælder de yngre forskere på postdoc- og adjunktniveau, de etablerede fastansatte forskere samt forskningsledere".

(Citat, AU's strategi 2025)

Det er desuden et mål med ordningen at styrke mangfoldigheden på universitetet samt at bidrage til den fortsatte udvikling af et attraktivt arbejdsmiljø på universitetet.

Hvem kan deltage?

Styrk Talentet! matcher ansatte på adjunktniveau (adjunkt/forsker/post doc) med mere erfarne kolleger på lektor eller professorniveau.

For mentees er det desuden en forudsætning, at der resterer mindst 10 måneder af ansættelsesforholdet.

Se videoer om AU's mentorordning

Kort præsentation af mentorordningen (varighed: 1,5 min.)

En mentor og en mentee om deres udbytte (varighed: 2 min.)