Mentoring

Mentoring er et læringssamarbejde, hvor mentor og mentee som ligeværdige parter med åbenhed og nærvær har et ønske om at udveksle tanker, erfaringer og viden. Mentoring kan være en god indsats i forbindelse med karriereudvikling.


Hvad er mentoring?

Mentoring handler om at hjælpe en anden person med selv at tage egne beslutninger på et kvalificeret grundlag. Ud fra samtalerne med mentor vil mentee bliver inspireret og få nye indsigter og perspektiver, der kan bygges videre på, for at finde egne svar og løsninger.

Som mentor kan du gøre en vigtig forskel for en (yngre) kollega ved at stille din erfaring, viden, indsigt og færdigheder til rådighed. At være mentor kræver engagement og interesse for andre menneskers udvikling. Det er et vigtigt princip, at mentor ikke modtager betaling for sin indsats. Det er lysten, der driver værket.

Hvilke temaer kan man drøfte?

Indholdet af mentorsamtalerne afhænger af, hvilke emner mentee har brug for at drøfte. I relation til karriereudvikling kan det f.eks. være (listen er ikke udtømmende):

 • Respons på CV
 • Hjælp til at udvikle og optimere faglig profil
 • Hjælp til kompetenceafklaring
 • Gode råd og idéer til at synliggøre sig i relevante fagmiljøer
 • Input til at etablere og styrke netværk
 • Strategisk prioritering af arbejdstid og opgaver
 • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • For videnskabelige medarbejdere kan det også være gode råd og sparring i forhold til processen med at blive seniorforskerbedømt eller lektorkvalificeret

Mentee’s opgaver og udbytte

Mentee skal være indstillet på at bruge den nødvendige tid både før og efter møderne med mentor. Som mentee har du ansvar for at booke møder i jeres kalendere samt mødernes formål og indhold, herunder at forberede en dagsorden.

Efter hver samtale med mentor anbefales du at bruge den nødvendige tid på refleksion, opsamling og opfølgning. 

Som mentee er dit udbytte af at have en mentor først og fremmest muligheden for at drøfte forskellige emner med en uafhængig person. Derudover kan et mentorforløb give mulighed for

 • Personlig udvikling
 • At blive udfordret og få feedback
 • Opbakning til dine næste skridt
 • Udnytte mentors erfaringer og indsigt
 • Udvide dit professionelle og personlige netværk

Mentors opgaver og udbytte

Som mentor stiller du din erfaring, viden, indsigt og færdigheder til rådighed for mentee med det formål at støtte mentee i vedkommendes egen udvikling. Din opgave er således ud fra de af mentee valgte fokusområder at lytte, stille udforskende og udfordrende spørgsmål, give feedback, give din mening til kende og dele ud af dine egne erfaringer. 

Som mentor behøver du ikke at være specialist inden for et bestemt felt eller komme fra samme fagområde som mentee. Det vigtigste er din evne til at lytte og stille uddybende, udforskende og afklarende spørgsmål. Du kan finde viden om og inspiration til aktiv lytning

Som mentor vil mentorforløbet først og fremmest give dig glæde og tilfredsstillelse ved at hjælpe mentee til at udvikle sig fagligt og personligt. Derudover får du mulighed for:

 • Nye perspektiver og opdatering af viden om faglige udviklingstendenser
 • Udvidelse af netværk
 • Kommunikative færdigheder
 • Større selvindsigt

Rammer for et mentorforløb

Mentorrelationen skal være et frit rum til drøftelse af de emner, der er væsentlige for mentee. Der bør derfor ikke være en tæt faglig eller personlig relation eller et afhængighedsforhold mellem mentor og mentee.

Det tager tid at etablere den gode relation. Derfor bør mentorforløbet foregå med regelmæssige møder over et længere tidsrum, f.eks. et år.

Fokus på det første møde bør være at undersøge, om mentor og mentee er det rette match og derefter foretager en forventningsafstemning i forhold til rammerne for mentorrelationen. 

Når mentor og mentee er blevet enige om mål og rammer for forløbet, anbefales det at udarbejde og underskrive en aftale. Forslag til mentoraftale (pdf) 

Evaluering

For at få mest muligt ud af mentorsamtalerne og mulighed for at korrigere undervejs, anbefales det at afsætte nogle minutter i slutningen af hvert møde til evaluering af samtalen.

Derudover bør mentor og mentee evaluere det samlede mentorforløb i forbindelse med sidste samtale. 

Brug få minutter til hver især at svare på nedenstående spørgsmål og vend tankerne, inden I skilles:

 1. Hvor har jeg især mærket interesse og energi hos mig selv?
 2. Hvilke lærepunkter er blevet tydelige for mig?
 3. Hvad er jeg blevet klogere på om mig selv på dette møde?