Sæt rammen for den gode karrieresamtale

Som leder har du en særlig rolle i at hjælpe alle dine medarbejdere med at blive bevidste om deres egne karrierevalg og karrieremuligheder – både på og uden for universitet. I karrieresamtaler drøftes og afstemmes den enkeltes ønsker til karriere og arbejdsliv med de perspektiver, du som leder ser for vedkommende.


Lederens rolle i karriereudvikling Henrik Philipp Kroer fra AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø

Uanset om du leder forskere eller teknisk og administrative medarbejdere, vil Aarhus Universitet gerne, at du hjælper dine medarbejdere med at blive karrierebevidste og -afklarede.

Aarhus Universitet har derfor som arbejdsplads besluttet at sætte fokus på karriereudvikling for alle medarbejdere. Fra 2023 skal alle forskere i midlertidige stillinger inviteres til en karrieresamtale. 

Her på siden finder du overblik – og hjælp til at komme i gang.


Karriereafklaring for forskere i midlertidige stillinger

En stor andel af de forskere, der i dag er på de tidlige akademiske karrieretrin, vil få en karriere uden for akademia. Ikke alle Ph.d.-stipendiater eller en post doc-ansættelse giver mulighed for en fast videnskabelig stilling. Ofte er det i stedet et springbræt til andre spændende karriereveje. Disse karriereveje er imidlertid sværere at få øje på – og et skift er ikke altid nemt, men kræver, at vi som organisation understøtter vores Ph.d. og post doc undervejs.

Her er karrieresamtaler et stærkt redskab. Samtalerne hjælper medarbejderen i stand til at træffe beslutninger om sit arbejdsliv på et oplyst grundlag – og at beslutte, hvad der er de kloge, næste skridt.

Karrieresamtalen

Som forsker i en midlertidig stilling er din medarbejder typisk i begyndelsen af sit arbejdsliv – og det kan være svært for ham eller hende at se muligheder og begrænsninger i sin fremtidige karriere. Både i og uden for universitetet.

Aarhus Universitet kan ikke nødvendigvis tilbyde din medarbejder netop den karriere, han eller hun drømmer om – men vi vil gerne støtte ham eller hende i at blive afklaret. Altså hjælpe til, at han eller hun får et stærkere blik for både muligheder og begrænsninger i forhold til dennes karrieredrømme.

Hvad har Aarhus Universitet besluttet?

Fra 2023 skal alle forskere i midlertidige stillinger tilbydes en karrieresamtale i løbet af det første års ansættelse samt forud for en eventuel forlængelse eller fastansættelse. Siden følger også en ramme for de øvrige medarbejdergrupper.

Hvem skal indkalde til karrieresamtalen?

Som leder skal du indkalde til samtalen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt rollen som samtaleleder er din, kan du kontakte din institutledelse: på samme måde som med MUS-samtalen fastlægges det lokalt, hvem der er samtaleleder for hvem.

Er rammen ikke på plads i din lokale ledergruppe, er I velkomne til at kontakte AU HR med henblik på en workshop. Se mere under ”Workshop for ledergrupper”.

Hvordan sætter du rammen om den gode samtale?

  1. Inden samtalen kan du med fordel undersøge, hvordan statistikken over stillinger i din enhed ser ud. På den vis har du et ajourført blik for strukturens muligheder og begrænsninger.
  2. Benyt dig af vores guides til karrieresamtaler – i ’Den klassiske’ finder du en før, under, efter vejledning. Du kan også vælge at bruge ’Den visuelle’, der lægger en mere løs ramme om dialogen. Vælg den, du tror passer bedst til dig – og til din medarbejder.

Hvad skal der ske efter samtalen?

Efter samtalen skal din medarbejder selv samle op på de aftaler, I har lavet – men stå gerne til rådighed eller gør det sammen som afslutning på samtalen?
Du kan læse mere om dit videre bidrag under ”Hvad kan du gøre som leder?

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til karriereindsatsen og din rolle i den, er du velkommen til at kontakte:
Henrik Philipp Kroer, tlf. +45 26282361 eller Rikke Steen Andersen, tlf. +45 93522781


AU Career PhD & JR

AU Career PhD & JR tilbyder en bred vifte af karrieretilbud til forskere i midlertidige stillinger. Tilbuddene er rettet mod medarbejdere på alle fem fakulteter. Der tilbydes bl.a. karrierevejledning, værktøjer til karriereafklaring og jobsøgning, rådgivning om karriereplanlægning og overblik over karriereveje. 


The Kitchen

Man behøver ikke være den fødte iværksætter for at få hjælp i The Kitchen. Her kan alle AU-medarbejdere få inspiration, råd og konkret vejledning til, hvordan de kan starte deres egen virksomhed. The Kitchen møder AU-medarbejderne der, hvor de er. Man er både velkommen, hvis man bare vil undersøge, om det kunne være en vej at gå, og hvis man allerede har en virksomhed og ønsker kompetent rådgivning til at udvikle den.

Læs mere om The Kitchen, og hvad de tilbyder, her: https://thekitchen.io/


Junior Researcher Association

Som forsker i en midlertidig stilling har du mulighed for at blive medlem af Junior Researcher Association. Som medlem vil du modtage nyhedsbreve og deltage i foreningens aktiviteter, herunder kurser.

Karriereafklaring for forskere i faste stillinger

Indhold under udvikling...

Karriereafklaring for teknisk & administrative medarbejdere

Indhold under udvikling...