Tag hånd om din karriere

Her på siden finder du inspirationsmaterialer og værktøjer, der kan hjælpe dig med at blive mere karrierebevidst og dermed bedre i stand til at træffe de beslutninger, der passer til dig som person, dit liv og dine ambitioner. 


Din karriereudvikling Henrik Philipp Kroer fra AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø


Som medarbejder er det altid dig selv, der har ansvaret for din egen karriere og dit eget arbejdsliv. Ikke alle drømme kan gå i opfyldelse – men som organisation vil Aarhus Universitet gerne hjælpe dig, så du kan træffe dine til- og fravalg på et oplyst grundlag.

Perspektiv på din karriere

Nedenfor kan du læse om forskellige tilbud, der kan gøre dig mere bevidst om dine ønsker, muligheder og begrænsninger i forhold til din karriere. 


Karriereafklaring for forskere i midlertidige stillinger

Som forsker i en midlertidig stilling er du typisk i begyndelsen af dit arbejdsliv – og det kan være svært for dig at se muligheder og begrænsninger i din fremtidige karriere. Både i og uden for akademia.

Aarhus Universitet kan ikke nødvendigvis tilbyde dig netop den karriere, du drømmer om – men vi vil gerne støtte dig i at blive afklaret. At hjælpe dig til at få et stærkere blik for både muligheder og begrænsninger i forhold til dine karrieredrømme. Det starter med en karrieresamtale.

Karrieresamtalen

Hvad har Aarhus Universitet besluttet?

Alle forskere i midlertidige stillinger skal tilbydes en karrieresamtale i løbet af det første års ansættelse samt forud for en eventuel forlængelse eller fastansættelse. Her vil du gennem samtalen få hjælp til at tage beslutninger om dit arbejdsliv – på baggrund af det, du motiveres af, det, du lykkes med, og de muligheder og begrænsninger, der findes.

Tilbuddet udvikles og implementeres i løbet af 2023.

Hvem skal indkalde til karrieresamtalen?

Forventeligt vil din leder (eller vejleder) tilbyde dig en samtale, men hvert institut og enhed tager lokalt stilling til, hvem der taler med hvem – med øje for at skabe den største effekt af karrieresamtalerne. Hvis du er i tvivl, så tal med din leder eller vejleder.

Den, der indkalder dig til samtale, vil sende dig den forberedelse, du bør lave inden samtalen.

Hvad skal der ske efter samtalen?

Efter samtalen er det naturligvis meget væsentligt, at du tager de næste skridt, som samtalen måtte have kortlagt muligheden for at tage.
Nogle af dine karriereskridt kan eventuelt tages gennem kurser og uddannelse – uden for eller på Aarhus Universitet. Du kan læse mere om nogle af mulighederne på AU her:

Vil du vide mere?

Ud over karrieresamtalen med din leder, kan du på Aarhus Universitet også få råd og vejledning hos AU Career PhD & JR.


AU Career PhD & JR

AU Career PhD & JR  tilbyder en bred vifte af karrieretilbud til forskere i midlertidige stillinger. Tilbuddene er rettet mod medarbejdere på alle fem fakulteter. Der tilbydes bl.a. karrierevejledning, værktøjer til karriereafklaring og jobsøgning, rådgivning om karriereplanlægning og overblik over karriereveje. 


The Kitchen

Skulle du gå rundt med en iværksætter i maven, er The Kitchen et godt sted at starte. Her kan du få råd, vejledning og inspiration til, hvordan du kan anvende din viden og dine kompetencer til at starte din egen virksomhed. 
Du kan læse mere om The Kitchen og deres tilbud her: https://thekitchen.io/ 


Junior Researcher Association

Som forsker i en midlertidig stilling har du mulighed for at blive medlem af Junior Researcher Association. Som medlem vil du modtage nyhedsbreve og deltage i foreningens aktiviteter, herunder kurser. 
 

Karriereafklaring for forskere i faste stillinger

Indhold under udvikling...

Karriereafklaring for teknisk & administrative medarbejdere

Indhold under udvikling...