Aktiv lytning i en mentorrelation

Evnen til at kunne lytte aktivt er nøglen til en succesfuld mentorrelation. Ved at være opmærksom på sin egen måde at lytte på skaber man mulighed for en mere konstruktiv samtale.


Man kan lytte på forskellige niveauer og med forskelligt perspektiv. Her har vi opdelt det i fem forskellige lytteniveauer og skelner mellem intern lytning og aktiv lytning.

De 5 lytteniveauer

Intern lytning

1. Lytte overfladisk, mens man venter på selv at komme til at sige noget.
2. Lytte forudindtaget og med forbehold med henblik på at være uenig.

Når vi bruger intern lytning, sætter vi vores egne synspunkter og oplevelser i perspektiv i forhold til det, vi hører den anden sige. Samtalen vil oftest handle om svar, kommentarer og råd fra eget liv.

Måske bliver vi lidt klogere på os selv, men vi bliver ikke meget klogere på den andens synspunkter.

Aktiv lytning

3. Lytte med henblik på at forstå.
4. Lytte med henblik på at hjælpe mentee med at forstå/erkende.
5. Lytte åbent og uden egen dagsorden.

I aktiv lytning er opmærksomhed og fokus på den, der taler, og på samtalen her og nu. Man lytter med det formål at forstå og hjælpe den anden til at opnå nye erkendelser. Eget perspektiv er i baggrunden.
Den lyttende viser nærvær og har opmærksomhed på det, der fortælles og fokus på, hvilke spørgsmål der kan være meningsfulde og hjælpsomme.

I forbindelse med mentorsamtaler befinder vi os i overvejende grad på lytteniveau 3-5.