Introduktionsseminar for nyansatte

Det handler om at komme godt fra start...

Alle nye medarbejdere opfordres til at deltage i AU's introduktionsseminar, som afvikles to gange om året.

Seminaret er for alle - både undervisere, ph.d.ere, forskere, sekretærer, håndværkere, konsulenter, projektmedarbejdere, rengøringsmedarbejdere mv.

På introduktionsseminaret møder du den øverste ledelse på AU, og bliver introduceret til universitetets overordnede strategier og værdier. Ligeledes bliver der mulighed for at få et indblik i organisationens opbygning, samarbejdsudvalg og tillidsmandssystemet, regler og retningslinjer for medarbejdere på AU, og mulighed for at skabe det første netværk til kolleger i organisationen.

Herudover introduceres du til særlige emner, der er af særlig relevans, for henholdsvis videnskabeligt personale (VIP) og teknisk-administrativt personale (TAP).


Program for danske medarbejdere

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Aarhus Universitet til 'Introduction Seminar' på ’Introduction Day’ mandag d. 7. februar 2022. 

Program ved fysisk fremmøde  

  

09.00: Velkommen til dagen  
09.20: Velkomst ved Fællestillidsrepræsentant  
09.30: Velkomst ved universitetsledelsen     
10.00: Informationsstande med repræsentanter fra AU  
10.45: Rundvisning i Universitetsparken  
11.45: Tak for i dag