Introduktionsseminar for nyansatte

Den Digitale Velkomst for nye medarbejdere erstatter den danske del af IntroductionDay

Den Digitale Velkomst indeholder mange af de samme elementer som IntroductionDay, og den digitale velkomst når målgruppen bedre og rettidigt. Seminaret fortsætter og tilpasses yderligere til de internationale medarbejdere, da de tilkendegiver, at de har større udbytte af dagen.

Nye medarbejdere modtager automatisk en invitation til den digitale velkomst.