Bestil en funktionspostkasse

En funktionspostkasse giver din afdeling/enhed mulighed for at arbejde sammen om håndtering og besvarelse af mails sendt til den fælles postkasse. Se hvordan du bestiller en funktionspostkasse og find relevant vejledning her.


For at bestille en funktionspostkasse skal du gå til vores serviceportal support.au.dk 

Der skal både tildeles en primær og sekundær ejer til postkassen. Indtast navn, auid eller mailadresse i søgefeltet og klik på søgefeltet for at søge personen frem.

  • Primær ejer er ansvarlig for, at de retmæssige brugere har adgang til postkassen.
  • Sekundær ejer træder til, hvis primær ejer fratræder, så der fortsat er en ansvarlig for postkassen.

Der stilles nogle krav til navngivning af en funktionspostkasse. Syntaks reglerne kan du læse mere om her 

Visningsnavn: Det navn der vises, når man modtager en mail fra postkassen. Visningsnavnet skal være sigende for funktionspostkassens formål.

E-mailadresse: Her skal du angive den ønskede email adresse før og efter @ i henhold til syntaks reglerne.

Formål: Beskriv kort funktionspostkassens formål
 

Primær og sekundær ejer har automatisk adgang til postkassen. Yderligere brugere tilføjes ved at klikke på plusset. Du tilføjer det ønskede antal brugere ved at klikke på plusset flere gange. En bruger kan tilsvarende fremsøges og fjernes ved klik på det røde kryds.

Når du har indsendt din sag, vil du modtage en mail kvittering på sagens oprettelse. Når funktionspostkasse oprettelsen er endelig godkendt vil du tilsvarende modtage en bekræftende mail på sagen. 

Når funktionspostkassen er oprettet skal medlemmerne selv tilføje postkassen i outlook, se vejledning her