Sådan kobler du en funktionspostkasse til din Outlook

Alle funktioner (fx institutsekretariat, studievejledning m.v.), embeder (institutleder, dekan osv.) og enheder (institutter, centre) på universitet skal have en permanent funktionsmailadresse og mailboks i det fælles mailsystem. Det er funktionen/embedet/enhedens ansvar at bestille en funktionsmailboks hos IT-support, hvis den mangler.

Andre grupper kan få en funktionsmail ved henvendelse til it-support. Funktionsmailen skal være arbejdsrelateret.

Studerende og studenterorganisationer tilbydes ikke en funktionsmail i det fælles mail og kalendersystem. Heller ikke selv om den studerende er ansat som studentermedhjælper. Studerende og studenterorganisationer tilbydes i stedet en løsning i systemet Mailman. Læs mere om Mailman.

Alle funktionsmailbokse oprettes som delte mailbokse, der kan tilgås af flere personer.

En funktionsmailboks skal have en ejer, som er identificeret ved et AU ID. Ejeren har ansvaret for mailboksen og bestemmer hvem der ellers må få adgang den.

Kontakt din lokale IT-support for at bestille en funktionsmailadresse.

Godkendelse

AU IT, Web godkender nye funktionsmailadresser, i tvivlsspørgsmål rådspørges Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse.