Sådan bruger du AV og videokonference

AV (audiovisuelt udstyr til lyd/billeder)

  • I alle lokaler med AV-udstyr hænger der en ensartet infoseddel med tre vigtige telefonnumre til akut hjælp samt en vejledning til AV-udstyret.
  • I alle auditorier sidder der en fastmonteret pc i pulten. Login til pc står skrevet i lokalet og er det samme for alle auditorie pc'er.
  • Skulle en auditorie pc være låst af en anden bruger, kan man slukke pc'en ved at holde tænd/sluk knappen inde indtil pc slukker. Genstart herefter og login som sædvanligt.
  • Sådan tilslutter du din Mac til projektoren

Videokonferenceudstyr på AU

AU har en lang række mødelokaler med videokonferenceudstyr, som gør at disse kan bruges til at møde hinanden på tværs af AU lokationer og med eksterne samarbejdspartnere. For at benytte lokalerne skal de eller evt. mobilt udstyr bookes i Outlook. Hvis man har behov for mere end 2 videolokaler bør de virtuelle møderum benyttes.

Læs mere om videokonferenceudstyr.

Adobe Connect

Adobe Connect er et konferencesystem med dokumentdeling, whiteboard funktion og meget mere. Systemet fungerer typisk bedst i undervisningssammenhæng.

Det er gratis at benytte Adobe Connect på AU som en del af aftalen med DEIC. Adobe Connect kan kun benyttes fra en computer, og du skal ikke booke lokalet i Outlook.

Sådan benytter du Adobe Connect:

  • For at starte et møde via Adobe Connect kobler man sig på https://c.deic.dk/ - og her vælger man Aarhus Universitet på listen og efterfølgende "Confirm selection and login"
  • Du bliver herefter overført til mit.au.dk, hvor du skal indtaste dit brugernavn og password
  • Første gang du bruger Adobe Connect accepterer du via "Yes, I Accept"-knappen
  • Herefter får du tilsendt en mail med link til dit møderum
  • Hvis du ønsker at invitere eksterne personer (folk udenfor AU) til at deltage i dit møde, kan du give dem adgang via link ved at vælge "Anyone who has the URL for the meeting can enter the room"

Skype for Business

Skype kan bruges selvstændigt til videomøder eller sammen med de eksisterende videokonferencer.

Teams

Teams kan bruges til at afholde videomøder af alle medarbejdere på AU. Teams er særligt oplagt at benytte, hvis der er tale om faste tilbagevendende møder og/eller møder, hvor der er behov for at dele filer med hinanden.

Det er ligeledes muligt at bruge Teams sammen med de eksisterende videokonferencefaciliteter.

Redskaber til online møder

Læs mere om, hvad du kan bruge Teams, Skype for Business og Zoom til, hvad forskellene på dem er samt hvad du skal være opmærksom på ift. sikkerhed.