Beskatning af fri telefon

De enkelte goder

Fri telefon

Du skal betale skat af 3.100 kr. (2023) årligt, hvis universitetet stiller en telefon til privat rådighed i hjemmet – enten via mobiltelefoni eller fastnettelefoni.

Værdien af fri telefon omfatter både telefonapparatet – herunder små håndholdte computere, hvor hovedfunktionen er telefoni, såsom smartphones og PDA’ere –, abonnements-, oprettelses- og samtaleudgifter m.v.

Arbejdstelefon

Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon (herunder arbejdstelefon med to simkort) uden privat rådighed, skal du ikke betale skat af den.

Du skal i den forbindelse udfylde en tro og love-erklæring. Det er tilladt i enkeltstående tilfælde at foretage private opkald, gå på internettet, sende sms eller mails, uden at du skal betale skat af det.

Computer med sædvanligt tilbehør

Du skal ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet. Universitetet kan skattefrit stille en computer til rådighed for medarbejderen i hjemmet, hvis computeren kan benyttes til at arbejde hjemmefra. Selv en beskeden erhvervsmæssig anvendelse af computeren er tilstrækkelig til, at man er omfattet af skattefriheden.

Tablets bliver skattemæssigt betragtet som computere. De er derfor ikke skattepligtige, hvis de er til arbejdsmæssigt brug.

Du skal heller ikke betale skat af sædvanligt tilbehør til computeren, såsom computerskærm, printer, softwareprogrammer mv. af almindelig størrelse og standard.

Internet

Universitetet kan skattefrit stille en internetforbindelse til rådighed for medarbejderen i hjemmet, hvis der er adgang til universitetets netværk. Det vil sige, at der er etableret en hjemmearbejdsplads, hvor medarbejderen har adgang til de samme programmer og dokumenter, som medarbejderen har adgang til fra computeren på arbejdspladsen.

Hvis du ikke har adgang til universitetets netværk, skal du beskattes af 3.100 kr. årligt.

Rådighed i en del af året

Har du alene privat rådighed over en telefon en del af året, skal du kun beskattes af de påbegyndte måneder, hvor telefonen er stillet til rådighed for privat udnyttelse.

Eks.: En medarbejder ansættes pr. 15. marts og får i den forbindelse en arbejdstelefon, som han kan bruge privat. Vedkommende skal beskattes af fri telefon fra 1. marts, da man beskattes af de påbegyndte måneder.

Flere forskellige goder til rådighed

Hvis du skal beskattes af fri telefon og internetforbindelse (der ikke er adgang til arbejdsgivers netværk hjemmefra), beskattes du i alt af 3.100 kr. årligt.

Flere af samme goder til rådighed

Hvis du har flere telefoner eller computere stillet til rådighed, skal der være en arbejdsmæssig begrundelse for det, og det afgøres ved en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Hvis der ikke er en arbejdsmæssig begrundelse for, at der stilles flere telefoner til rådighed for privat brug, beskattes telefonudgifterne for den ekstra telefon særskilt.  Du skal selvangive værdien af personalegodet til SKAT som B-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.  Tilsvarende gælder for computer med tilbehør og internetforbindelse.

Ægtefællerabat

Du kan få ægtefællerabat, hvis du er samlevende med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, og I begge har fri telefon. Den skattepligtige værdi af fri telefon nedsættes for hver ægtefælle med 25 pct. Det er en betingelse for skattenedsættelsen, at jeres samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør mindst 3.800 kr. (2020). Nedsættelsen vil blive beregnet automatisk.