Ændring af stedkode i RejsUd/CWT

Ændring af stedkode RejsUd/CWT

Brugeroplysninger
Tidligere ansættelsessted
Nyt ansættelsessted
Ny rolletildeling

Tildeling af rettigheder på ansættelsesstedet:

Orientering om oprettelse


Vær opmærksom på, at tildeling af rollen Sekretær eller Godkender kræver, at indsenderen af blanketten har anvisningsfuldmagt til at godkende/anvise alle former for indtægter og udgifter ved stedkoden (Fuldmagt 1) eller oplyser en kollega med anvisningsfuldmagt til den pågældende stedkode.

Brugeren med rollen Godkender skal ligeledes have en anvisningsfuldmagt til at godkende/anvise alle former for indtægter og udgifter ved stedkoden (Fuldmagt 1).

Oprettelse med rollen Rejsende kræver ingen fuldmagt af hverken indsender eller bruger.

Vær opmærksom på, at der kun sendes en kvittering, hvis der er indtastet en officiel AU-mailadresse.


Hvis indsender ikke har en fuldmagt, skal der oplyses navn og mailadresse til en kollega, der har en anvisningsfuldmagt til den pågældende stedkode (gælder ikke ved rollen Rejsende).

Kreditkort

Hvis du har et AU kreditkort, skal du enten oplyse om ændringen af stedkoden eller lukke kreditkortet via den digitaliserede proces på medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/rejsebestilling/kreditkortpolitik-paa-aarhus-universitet/.

Indsend anmodning om oprettelse

Vær opmærksom på

at dine afregninger samt eventuelle kreditkorttransaktioner skal være færdigbehandlede på din tidligere stedkode i RejsUd, inden du sender denne anmodning.

Hvis du har et AU kreditkort og ønsker at beholde det, kan du med fordel allerede nu anmode om ændring. Se punktet Kreditkort.