Brugeroprettelse i CWT

CWT oprettelse

Stamoplysninger om brugeren

Det er vigtigt, at samtlige navne stemmer overens med brugerens pas.

** Er brugeren tilknyttet Økonomi Arts og Aarhus BSS, skal blot ét af fakulteterne vælges.
*** Er brugeren tilknyttet Administrationscenter Nat-Tech, skal blot ét af fakulteterne vælges.

Rolletildeling

Brugeren skal oprettes med følgende rolle:

Orientering om anmodning

Der vil automatisk blive sendt besked til den ansvarlige leder på området om denne brugeroprettelse/-lukning.

Indsend anmodning om oprettelse/lukning