Oprettelse/rolletilføjelse i RejsUd og CWT for AU-ansatte

Vil du oprette en ny AU-ansat i RejsUd?

Dette er ikke længere nødvendigt, da det sker automatisk efter indskrivning i Medarbejderstamkortet/mitHR. Nye medarbejdere får adgang til deres Rejs-Ud-profil mellem d. 5.-9. i hver måned.Oprettelse i CWT kræver fortsat anmodning via denne formular.

RU_CWT_for_ansatte

Anmodning
Stamoplysninger om brugeren

Det er vigtigt, at samtlige navne stemmer overens med brugerens pas.

** Er brugeren tilknyttet Økonomi Arts og Aarhus BSS, skal blot ét af fakulteterne vælges.
*** Er brugeren tilknyttet Administrationscenter Nat-Tech, skal blot ét af fakulteterne vælges.

Rolletildeling

Brugeren skal oprettes med følgende rolle:

Orientering om oprettelse


Indsendelse af denne brugeroprettelse med rollen Sekretær eller Godkender kræver, at indsenderen har anvisningsfuldmagt til at godkende/anvise alle former for indtægter og udgifter ved stedkoden (Fuldmagt 1) eller oplyser en kollega med denne type anvisningsfuldmagt til den pågældende stedkode. Oplyses en kollega med anvisningsfuldmagt sendes en orientering til denne med kopi af de indsendte oplysninger.

Brugeren med rollen Godkender skal ligeledes have en anvisningsfuldmagt til at godkende/anvise alle former for indtægter og udgifter ved stedkoden (Fuldmagt 1).

Oprettelse med rollen Rejsende kræver ingen fuldmagt af hverken indsender eller bruger.

Vær opmærksom på, at der kun sendes en kvittering, hvis der er indtastet en officiel AU-mailadresse.


Hvis indsender ikke har en fuldmagt skal der oplyses navn og mailadresse til en kollega, der har en anvisningsfuldmagt til den pågældende stedkode (gælder ikke ved rollen Rejsende)

Indsend anmodning om oprettelse

Nye brugere oprettes løbende og kan forventes at være at finde i systemet inden for 2-4 arbejdsdage.

Vær opmærksom på


at brugeroprettelse med rollen Sekretær eller Godkender kræver, at indsenderen har anvisningsfuldmagt til at godkende/anvise alle former for indtægter og udgifter ved stedkoden (Fuldmagt 1) eller oplyser en kollega med denne type anvisningsfuldmagt til den pågældende stedkode. Oplyses en kollega med anvisningsfuldmagt, sendes en orientering til denne med kopi af de indsendte oplysninger.

Brugeren med rollen Godkender skal ligeledes have en anvisningsfuldmagt til at godkende/anvise alle former for indtægter og udgifter ved stedkoden (Fuldmagt 1).

Oprettelse med rollen Rejsende kræver ingen fuldmagt af hverken indsender eller bruger.