Oprettelse i RejsUd for eksterne

Vær opmærksom på, at der i uge 30 ikke vil blive oprettet brugere i RejsUd.

Alle anmodninger om brugeroprettelse, der er modtaget senest onsdag den 17. juli 2024, vil være at finde i RejsUd i løbet af uge 29

Har du brug for at oprette mange brugere? Læs mere om masseoprettelser 

Vær opmærksom på, at eksterne ikke selv får adgang til profilen i RejsUd, men skal afregnes af en AU-medarbejder med sekretærrettigheder.

RU_opret_eksterne

Stamoplysninger om den eksterne bruger

** Er brugeren tilknyttet Økonomi Arts og Aarhus BSS, skal blot ét af fakulteterne vælges.
*** Er brugeren tilknyttet Administrationscenter Nat-Tech, skal blot ét af fakulteterne vælges.

Orientering om oprettelse


Indsendelse af denne brugeroprettelse kræver, at indsenderen har anvisningsfuldmagt til den pågældende stedkode eller oplyser en kollega med anvisningsfuldmagt til den pågældende stedkode.

Oplyses en kollega med anvisningsfuldmagt sendes en orientering til denne med kopi af de indsendte oplysninger.

Vær opmærksom på, at der kun sendes en kvittering, hvis der er indtastet en officiel AU-mailadresse.


Hvis indsender ikke har en fuldmagt skal der oplyses navn og mailadresse til en kollega, der har en anvisningsfuldmagt til den pågældende stedkode.

Indsend anmodning om oprettelse

Nye brugere oprettes løbende i RejsUd.

Vær opmærksom på


at denne brugeroprettelse kræver, at indsenderen har anvisningsfuldmagt til den pågældende stedkode eller oplyser en kollega med anvisningsfuldmagt til den pågældende stedkode.

Oplyses en kollega med anvisningsfuldmagt sendes en orientering til denne med kopi af de indsendte oplysninger.