Registrering af anlæg

Registrering af anlæg

Oprettelse af anlægsaktiver

Anlægsregistreringen har til formål at opfylde følgende informationsbehov:

  • At føre særskilte fortegnelser over væsentlige regnskabsmæssige aktiver samt føre periodisk kontrol med de regnskabsmæssige værdier jf. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. §49 st. 3-4 og Bekendtgørelse Nr. 460 af 10/09/1984.
  • At registrere oplysninger til brug for beregning af afskrivninger.
  • At sikre værdier tilhørende Aarhus Universitet.

Læs mere om oprettelse af anlægsaktiver her og find blanketter vedrørende anlæg her.