Ph.d. finansieringsplan (TECH)

Før optagelse af nye Ph.d.-studerende skal en komplet finansieringsplan være på plads. Til det formål bruges nedenstående finansieringsplan (Excelfil) (gælder kun for TECH). Finansieringsplanen skal udfyldes af projektlederen (PL) i samarbejde med projektøkonomen (PØ). Finansieringsplanen godkendes herefter af Institutlederen (IL) eller en anden bemyndiget medarbejder.

Vejleder sender den godkendte finansieringsplan sammen med projektbeskrivelsen til GSTS, PØ og formanden for Ph.d-udvalget på instituttet.

Link til finansieringsplan: