Barselspulje på Nat-Tech

Med virkning fra den 1. januar 2017 oprettes en central barselspulje på fakultetsniveau, som dækker alle enheder ved Nat-Tech, herunder Administrationscenter Nat-Tech. Barselspuljen dækker alle personalegrupper ved Nat-Tech undtagen censorer, bedømmere, studenterundervisere o.l., da disse stillingstyper ikke giver barselsrefusion. Barselspuljen dækker alene merudgiften for løn i forbindelse med barsel. Dvs. udgifter til forlængelser af projekter som følge af barsel dækkes ikke. Her skal der findes lokale løsninger. Fra den 1. januar 2017 vil lønnen i perioder med barsel således ikke skulle betales af de konkrete eksterne/ordinære projekter, men af enhedens barselsprojekt. Dette frigør midler på projekterne til at finansiere en barselsvikar eller en forlænget ansættelsesperiode for den barslende.

 

Procedure i forbindelse med barsel:

  • HR orienterer projektøkonomen om barslen - dog undtaget Ph.d.-stipendier hvor GSST orienterer projektøkonomen.
  • Projektøkonomen flytter lønallokeringen/tidsregistreringen i barselsperioden til enhedens barselsprojekt.
  • Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din projektøkonom.

 

Procedure i forbindelse med enhedens bidrag til og fra barselspuljen (involverer kun enhedens leder og forretningscontroller): 

  • Bidrag til og fra puljen laves på baggrund af en årlig opgørelse som laves af Nat-Tech Økonomi.
  • Enheden kompenseres krone for krone for meromkostningen på barselsprojektet af Nat-Techs barselspulje. Af praktiske hensyn kompenseres der bagudrettet med et års forskydning. Kompensationen for meromkostningerne i 2017 tilfalder således først enheden i regnskabsår 2018. Regnskabsår 2017 bliver et indfasningsår, og her tildeles enheden en kompensation fra puljen på baggrund af en beregnet barselsmeromkostning i 2016.
  • Puljen finansieres af bidrag fra de enkelte enheder på Nat-Tech. Indbetaling af bidrag sker ved, at enhederne betaler proportionalt med deres lønsum for de stillingstyper, der giver barselsrefusion.
  • Nettoindtægten fra barselspuljen (kompensationen fratrukket bidraget) er i enhedens økonomi opført under ”øvrige særbevillinger”.
  • I budgetudmeldingen til enhederne til budget 2017-2020 har bidraget været indarbejdet på baggrund af enhedens andel af lønsummen i regnskab 2015. Til budget 2018 vil bidraget blive genberegnet på baggrund af lønsummen i regnskab 2016.
  • Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte instituttets forretningscontroller.