Beskatning af rejseudgifter

Når du rejser i forbindelse med dit arbejde, kan du have en række udgifter. Om udgifterne dækkes af AU afhænger af dit formål med udgiften, og om der er givet tilladelse til udgiften.

   

Her er det vigtigt at nævne, at alle udgifter der er finansieret og formidlet af AU, både ordinære og eksterne midler, skal overholde AU´s regler for tjenesterejser, varekøb og forplejning (også selvom der foreligger en godkendelse fra en ekstern bevilling, skal de overholde AU´s regler).

    

Her på siden finder du svar på spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med udgifter, du har på din tjenesterejse. Hvis du ikke finder et brugbart svar, kan Rejsegruppen under AU Økonomi hjælpe dig - kontaktoplysninger finder du i højre kolonne.

Varekøb

Hvis du køber varer eller genstande, mens du er på udstationering/miljøskifte, skal indkøbet være relateret til opholdet og følgende kriterier være opfyldt i nævnte rækkefølge:

 • Bevillingen skal kunne dække udgiften
 • AU's regler om en simpel livsstil skal overholdes. ifl. HR’s principper er simpel livsførelse lig med bord, seng, lampe, stol og simpel køkken udstyr, så der kan fremstilles og spises et enkelt måltid mad.

     

Hvis AU har betalt for varerne, er det AU's ejendom, og skal som udgangspunkt efterfølgende opbevares på AU.

Skattefrie udgifter der kan dækkes/refunderes

Gældende for rejser over 28 dage (udstationering):

 • Evt. hjemrejse under udstationering, hvis årsagen er arbejdsrelateret
 • Time- og dagpenge op til 12 måneder
 • Flytning af dit bohave
 • Din families ud-og hjemrejse i forbindelse med din udstationering

     

Følgende betingelser skal være opfyldt for skattefritagelse:

 • Medarbejderen udstationeres/forflyttes af sin arbejdsgiver (AU), og
 • AU dækker udgiften til forflytning via refusion af udlæg efter regning, eller ved indgåelse af aftale direkte med flyttefirma med EAN faktura. Husk det skal godkendes af institutledelsen inden aftalen indgås.

    

Ønsker du en afklaring af de skattemæssige forhold, skal du tage kontakt til SKAT, da de foretager den endelige fortolkning af reglerne.

Skattepligtige udgifter der kan dækkes/refunderes

Bemærk: Gælder kun ved rejser over 28 dage (udstationering):

 • Time- og dagpenge over 12 måneder
 • Visa og nødvendige vaccinationer for den rejsendes medfølgende familie
 • Rejseforsikring for den medfølgende familie
 • Medfølgende families flytning af bohave
 • Medfølgende opbevaring af bohave i Danmark

       

Udgifter til medrejsende familie skal godkendes af instituttet inden afrejse.

Godkendelsen skal vedhæftes i RejsUd ved afregning af udgifterne

     

Ønsker du en afklaring af de skattemæssige forhold, skal du kontakte SKAT, da de foretager den endelige fortolkning af reglerne.

Udgifter der IKKE kan dækkes/refunderes

Bemærk: Gælder kun ved rejser over 28 dage (udstationering):

 • Børnepasning og skole
 • Din families kost og logi
 • Familiens besøgsrejser under udstationering
 • Familiens hjemrejser under udstationering
 • Køb/leje/leasing af bil med privat råderet