Udstationering og miljøskifte

Tjenesterejser over 28 dage kaldes også udstationering/miljøskifte. Udstationering finansieres som regel via dit institut/Ph.d. skolen eller en ekstern bevillingsgiver.

      
Nedenfor finder du informationer om økonomien forbundet med udstationering.

      
Bemærk: Ved udstationering i en kortere eller længere periode skal AU’s generelle rejseregler altid følges. Konkret betyder det, at du ikke kan få refunderet udgifter, som AU ikke dækker jævnfør rejsereglerne. Heller ikke selvom en ekstern bevillingsgiver godkender udgiften.
      

Download folder om udstationering.
     

Søger du praktiske informationer vedrørende udstationering - besøg FER's going abroad side.

Rådgivning vedrørende udstationering/miljøskifte

Hvis du har brug for en mere uddybende rådgivning, som tager udgangspunkt i din udstationering og bevilling, skal du sende en mail til os.

Hvad skal vi bruge af oplysninger?

Først og fremmest en kopi af din bevilling, hvis du er kommet så langt i forløbet. Hvis ikke så et budgetoverslag.

Herudover har vi brug for personlige oplysninger om udstationeringen så som:

 • Hvor skal du hen?
 • Hvor længe skal du være væk?
 • Skal familien med?
 • Hvad skal der ske med din danske bolig?
     

Udgifter for medfølgende familie

I forbindelse med videnskabelige medarbejderes* udstationeringer kan ansættelsesenheden (fakultet/institut/center) beslutte at betale følgende rejse- og flytteomkostninger m.v. for den medfølgende familie i begrænset omfang:

 • Rejseudgifter
 • Rejseforsikring
 • Visum
 • Gebyr for arbejds- og opholdstilladelse
 • Påkrævede vaccinationer ved indrejser i udstationeringslandet

Hvorvidt dit fakultet/institut/center er indstillet på at betale rejse- og flytteomkostninger m.v. i forhold til medfølgende familie, skal du få afklaret inden udstationeringen. Husk at vedhæfte godkendelsen i RejsUd, når udgifterne skal afregnes.

OBS: nogle udgifter kan være skattepligtige – se Beskatning af rejseudgifter i menuen til højre.


* Ph.d. studerende er ikke videnskabeligt personale

Ph.d. på miljøskifte - dækning af udgifter

Som ph.d. studerende ansat på AU har du ikke krav på at få refunderet ekstraudgifter i forbindelse med et udlandsophold, da ph.d.’ere ikke er omfattet af tjenesterejseaftalen. Dog kan dit fakultet/institut/center beslutte, at:

 • Refundere visse rimelige og dokumenterede merudgifter (fx forplejning og transportudgifter),
  eller
 • Udbetale time- og dagpenge

Refusion af udgifter eller udbetaling af time- og dagpenge kan ikke overstige de til enhver tid gældende satser for tjenesterejser.

Nærmere retningslinjer for refusion fastlægges af fakulteterne/institutterne/centre.

   

Husk at få en godkendelse fra institutledelsen i forbindelse med ovennævnte udgifter, inden du tager på udenlandsophold.
Denne godkendelse skal altid vedhæftes i RejsUd, når udgifterne afregnes.

   

Til højre finder du kontaktoplysninger til dit fakultet, hvis du har spørgsmål til det, du lige har læst.