Beregn din CO2-udledning

Brug tallene nedenfor til at udregne, hvor meget CO2 din rejse udleder. Eller kig i oversigten nederst på siden, hvor CO2-udledningen på udvalgte rejsedestinationer er oplistet.

Har du spørgsmål? 

... så er du velkommen til at sende en mail til greenteam@au.dk eller kontakte AU's Grønne Team.


SÅDAN UDREGNER DU CO2-UDLEDNINGEN FOR DIN REJSE

­

  • Find distancen i km - se her hvordan
  • Gang distancen med emissionsfaktoren for dit transportmiddel fra oversigten nedenfor.
  • Hvis du anvender flere transportmidler, skal du udregne resultater for hvert transportmiddel og lægge dem sammen. 

Transportmiddel 

Emissionsfaktor  
(gram CO2 pr. km) 

Dieseltog - Danmark 

48 

Eltog - Danmark 

Eltog - udland 

10 

Elbil - bykørsel 

24 

Elbil - landevej 

24 

Elbil - motorvej 

31 

Elbil – blandet kørsel 

27 

Brændstof bil - bykørsel 

193 

Brændstoft bil - landevej 

125 

Brændstof bil - motorvej 

134 

Brændstof bil – blandet kørsel 

141 

Fly 

109 

Bag om beregningerne

Vidste du, at ...

  • et virtuelt møde af en times varighed udleder op til 1.000 gram CO2
  • en køretur på 100 km i en brændstofsbil på motorvej udleder 13.400 gram CO2

Eksempel 1

Kører du 100 km i eltog i Danmark er udreningen: 100 * 7 (emissionsfaktoren for eltog i Dk) = 700 gram CO2

Eksempel 2

Kører du sammen med en anden i en elbil på blandet vej fra Aarhus til Aarhus Lufthavn (Tirstrup) og derfra med fly til Madrid er udregningen:

  1. Distancen fra Aarhus til lufthavnen er 45 km. Emissionsfaktor for elbil med blandet kørsel er 27. Dvs. 45 *27 = 1.215 gram CO2. Resultatet deles med to, fordi der er to passagerer i bilen, dvs. 608 gram CO2 pr. person.
  2. Distancen i fugleflugt fra lufthavnen i Tirstrup til Madrid er ca 2.045 km. Emissionsfaktor for fly er 109. Dvs. 2.045 * 109 = 222.905 gram CO2
  3. Samlet udledning for bil og fly fra Aarhus til Madrid er 608 + 222.905 = 223.513 gram CO2.

CO2-UDLEDNINGER FOR UDVALGTE DESTINATIONER

­

Se, hvor meget CO2 der udledes på udvalgte destinationer. Udregningerne er lavet for eltog, elbil, benzin-/dieselbil og fly.

Rute 

CO2-udledning i eltog pr. person 
(gram) 

CO2-udledning i elbil pr. person 
(gram) 

CO2-udledning i benzin/dieselbil pr. person 
(gram) 

CO2-udledning i fly pr. person 
(gram) 

Aarhus-København 

3.060 

8.262 

43.052 

21.696 

Aarhus-Oslo 
 

9.010 

24.327 

126.763 

43.884 

Aarhus-Stockholm 

8.390 

22.653 

118.040 

72.387 

Aarhus-München 

11.280 
 

30.456 

158.700 

104.387 

Billund-Frankfurt 

7.750 

20.925 

109.036 

62.115 

Billund-Amsterdam 

7.360 

19.872 

103.549 

43.735 

Billund-Paris 

11.980 

32.346 

168.548 

123.158 

Antal personer i bilen: Bemærk, at udledningen for biler (brændstof og el) tager udgangspunkt i, at der kun sidder én person i bilen. Sidder der flere, skal udledningen deles mellem passagerne.

Distancer er uden færger: C02-udledningen er beregnet ud fra, at bilen/toget kører hele vejen fra A-B, dvs. uden at tage fx en færge undervejs. 

Bag om beregningerne

Baggrund

Om emissionsfaktorerne
Emissionsfaktorerne viser CO2-udledningen pr. km. Emissionsfaktorerne er udarbejdet af DCE – Nationalt center for Miljø og Energi, som også har ansvaret for de nationale emissionsfaktorer. Derudover har DSB leveret de danske emissionsfaktorer for henholdsvis diesel- og eltog.  

Årstal for emissionsfaktorer
Emissionsfaktoren for biler er fra 2020 mens emissionsfaktoren for fly er fra 2021. Emissionsfaktoren for tog er ikke blevet oplyst. Der kan være ændringer i emissionsfaktorerne over år. Det kan eks. skyldes, at der kommer nye og mere brændstofeffektive motorer i biler og fly. På baggrund af historisk data, vurderes ændringerne dog at være langsomt voksende.


Bil

Emissionsfaktorerne for brændstofbiler
Emissionsfaktoren for brændstofbiler er beregnet vha. et vægtet gennemsnit af henholdsvis diesel- og benzinbiler.  

Udledning hvis flere personer, sidder i en bil
Bemærk, at hvis du sidder flere i bilen skal den samlede emission deles mellem antallet af personer i bilen.
Eksempel: En køretur i bil er udregnet til at udlede 1.200 gram CO2. Hvis der sidder fire personer i bilen er udledningen pr. person 1200/4 = 300 gram CO2.


Tog

Beregning af distancen ved togrejseeksempler
Togrejsens distance bygger på Google maps’ opgørelse af distancen på veje, hvilket ikke altid er den helt korrekte distance, da togskinnerne ikke følger vejens forløb. Dette er dog den offentlig tilgængelig opgørelsesmetode, der falder tættest på den egentlige distance. 


Fly

Emissionsfaktor for flyrejser
Emissionsfaktoren pr. km på fly er baseret på et gennemsnit af emissionsfaktorerne på fire særligt benyttede mellemdistanceruter for ansatte på Aarhus Universitet. Ruterne er Aarhus-Oslo, Billund-Frankfurt, Billund-Amsterdam & Billund-Paris.

Beregning af distancen ved flyrejseeksempler
Flyrejsens distance bygger på Google maps’ opgørelse af fugleflugtsdistancen. Denne distance kan afvige lidt fra den egentlig fløjne distance, da der kan være forskellige årsager til, at flyene flyver en længere distance. Dette er dog den offentlig tilgængelig opgørelsesmetode, der falder tættest på den egentlige distance.