News

#3 News from mitHR, January 6th 2023

Dear All,

After more than 12 years, AUHRA is closed on Friday January 6th, and the preparation of mitHR has started.

On January 25th, mitHR opens for all HR employees and secretaries. At Tech, mitHR also opens for managers and employees to register project time and vacation and absence. As early as January 18th, it will be possible to register data in mitHR - see more about it under the Pilot operation section.

Training in mitHR

In the period from January 5th - 17th, we offer a number of teaching modules on the topics "HR-related staff information" and "Administration of Holidays and Absence" in mitHR.
The training is aimed at secretaries and HR employees who work with follow-up on HR-related staff information, e.g. employment and/or with registration of Holidays and Absence. The teaching is structured so that it supports the individual's tasks, and it is based on specific instructions and FAQ material. You can find the list of teaching modules and material on mitHR's administration site.

Training in mitHR for managers and employees will be based on online guides and self-study of functions. This material is not ready yet, but we are working on it and you will soon find it on the administration site. You will be notified when it is ready.

Training is also planned for Tech in ProjektTID during the same period. You will also find instructions for ProjektTid and FAQ on the administration site under ProjektTID

Pilot operation

As early as January 18th, mitHR opens in pilot operation. Here, a selected group of employees will work in mitHR and create, register and change HR data. The purpose of the pilot operation is to verify mitHR in production.

The aim of the pilot operation is to

 • ensure a controlled startup of mitHR
 • identify and solve any critical errors before opening for the entire AU
 • ensure that the workload for the delayed creations is minimized

In the pilot operation, we need your help to get data/changes to work with. It is during the closing period you can have data created and changed in mitHR by submitting your data via the administration site to the participants in the pilot. Your data will be entered by selected employees, and you will then be able to continue your work. In the coming week, more information will be released about how and where you submit your data.

 

Support and help for mitHR

After Go live, the project team is ready to help users with the use of mitHR. This will be done through various offers such as e.g. online quiz sessions divided into themes and target groups, walk-home meetings etc. You will be able to find more information about it on the administration site in the coming weeks.

Furthermore, the administration site will be continuously developed and adapted based on the feedback we receive on the form and the material that is there.

We endeavor to keep you well informed, but if you have any questions you are always welcome to contact me or others in the project. You will find contact information here

At the same time, WE hope that you will help with communication and information in your part of the organization on the basis of this newsletter. Thanks in advance for that.

#2 News from mitHR, October 25th 2022

Dear everybody,

Here is the second news letter from mitHR. As recipient of this news letter, I hope that you will forward it to your employees, your team or to who ever you think this could be relevant for.

Preparation of Go live

The local implementation groups, committees and various groups of employees have participated actively in the preparation of Go live and not least, communication about the coming period where mitHR will go live.

The project participants have participated in a vast amount of meetings and forums to tell about plans, possibilities and limitations and not least to clarify how different tasks have to be handled. Identification of tasks, challenges, dependencies etc. have happened in a joint venture and is still going on. All the knowledge is gathered by the project and will be communicated partly by the implementation groups on the faculties, the project organization and the managers but also on mitHR's web site that you can read more about below.

mitHR’s web site

Along with information about the other HR systems, you can find information about mitHR here. This is the site that the project will keep updated going forward and not the original project site. mitHR's web site will from now on be used to gather knowledge about:

 • The transistion period from AUHRA to mitHR using a FAQ
 • Education plans and offers
 • Instructions including process introductions to mitHR
 • Support
 • Information about ProjectTime
 • Who to contact in the project
 • News
 • Etc.

The site is dynamic and will continously be updated so knowledge and information is adequate for the state the project is in as well as what you need to know. The information that is communicated here is common for all at AU and derives from the project. You may experience that you get local or supplemental information from the implementation group at your faculty.

If you have questions or comments to the web site, do not hesitate to contact Tine at tineanette@au.dk

The plan towards Go live

Besides preparation, migration and konfiguration of the production environment the following is planned as part of the implementation of mitHR:

Week 44

 • End of UAT (User Acceptance Test)
 • Preparation of "Fælles Faglighed" in HR

Week 45

 • November 7th: Acceptance of the UAT - hereby the system is accepted in version 1.0
 • November 9th:  "Fælles Faglighed" about mitHR (for AU HR)

Week 46-48

 • Preparation of materials for education

Week 49-50

 • Pilot test of education material for selected users

Week 50-51

 • Education of HR FA and secretaries from the central administration

Week 1-4 (2023)

 • Education of secretaries, person in charge of entering absence and HR on the faculites

Week 3 (January 18th - 24th)

 • Pilot operation of mitHR

Week 4 (January 25th)

 • Opening of mitHR for secretaries, person in charge of entering absence and HR on the faculites and in the administration.
 • Opening of mitHR/ProjectTime for Tech

Week 4-9

 • Focus on support
 • Supplementary education and learning activities
 • Education of managers and employees

#1 Nyt fra mitHR, 14. august 2022 (will be translated soon)

Kære Alle

Dette nyhedsbrev er det første i en række af flere som vil komme ca. 1 gang om måneden det næste års tid. Nyhedsbrevet indeholder generel information om, hvad der sker i og omkring mitHR. Det er central viden som vi fra projektet gerne vil dele med dig, fordi du er interessent eller involveret i projektet. Nyhedsbrevet indeholder generelle informationer, som du ofte vil få mere viden om i forbindelse med de aktiviteter, der sker i eller omkring projektet f.eks. via din lokale implementeringsgruppe. Du er velkommen til at sende nyhedsbrevet videre, hvis du har kollegaer for hvem indholdet er interessant. Nyt fra mitHR sendes ud til styregruppen og referencegruppen for mit HR, administrationschefer samt projektteamet.

Fastlæggelse af Go live dato

Før sommerferien blev Go-live fastsat. Der er følgende datoer som er centrale og vigtige at huske:

 • D. 6. januar 2023 kl. 12. lukkes AUHRA og Medarbejderstamkortet. Det betyder, at alle data for 2022 skal være tastet i disse systemer inden dette tidspunkt.
 • D. 18. januar 2023: mitHR åbner i pilotdrift. Det betyder, at få medarbejdere (forretningsrepræsentanter i forretningsteamet, en til to fra hver HR enhed samt AU HR) vil kunne logge ind i mitHR og begynde at anvende det.
 • D. 25. januar 2023: mitHR åbner i fuld produktion.

Det betyder, at AU fra d. 6. januar til den 18. januar (7 arbejdsdage) ikke vil have et HR system tilgængeligt for sine brugere. Dvs. fra den 6. januar kl. 12 og frem til d. 18. januar vil følgende ikke være muligt at gøre:

 • Oprette nye personer
 • Taste nye ansættelser
 • Taste ændre i eksisterende ansættelser
 • Taste registrering er ferie/fravær

Bemærk: MSK vil altså ikke kunne anvendes i det nævnte tidsrum.

Fra den 18. januar vil det være muligt at få ovenstående foretaget, af de få brugere der har adgang til mitHR.

D. 25. januar vil mitHR åbne for HR administrationen, fraværsregistratorer og sekretariaterne samt alle medarbejdere på Tech.

D. 1. marts åbner mitHR for alle ledere og medarbejdere.

Vi vil i løbet af den kommende måned udarbejde mere detaljerede informationer om overgangsfasen og sørger for at informationer omkring dette bliver tilgængelige, så alle kan være bedst mulig forberedte. Dette vil blive støttet af information og kommunikation lokalt planlagt og håndteret af fakultetets implementeringsgruppe.

Beslutning om selvbetjening

Før sommerferien besluttede LEA, at der skal indføres selvbetjening i forbindelse med ferie- og fraværsregistrering. Hvordan og i hvilken tempo implementeringen skal finde sted besluttes på det enkelte fakultet. LEA besluttede at enhedsadministrationen starter på selvbetjening, når det bliver muligt fra 1. marts 2023. Hvordan selvbetjening skal implementeres på fakulteterne skal afklares lokalt i den kommende tid.

Arbejdet med gevinster

Før sommerferien blev der afholdt en gevinstworkshop. Input fra workshoppen er ved at blive bearbejdet og i den kommende tid, skal gevinstkortene færdiggøres, så de kan danne grundlag for beslutninger og prioriteringer i den lokale implementering på fakulteterne. Gevinstkortene færdiggøres med involvering af styregruppen, referencegruppen og den øvrige projektgruppe. Herefter overdrages gevinstkortene til de lokale implementeringsgrupper, som skal arbejde videre med gevinstrealiseringen.

Planen frem mod go live

Planen frem mod go live er således:

August

 • Igangsætning af organisatorisk implementering, herunder fortsættelse af gevinstanalyser, forberedelse af kommunikation og udarbejdelse af kommunikationsplan og uddannelsesstrategi
 • Forberedelse af overtagelsesprøve

September

 • Introduktion til processer for interessenter via materialer på kommende forvaltningssite
 • Overtagelsesprøve for mitHR løsningen
 • Udarbejdelse af systemforvaltningsaftaler og supportorganisation

Oktober til december

 • Overtagelsesprøve fortsat
 • Produktionsklargøring af systemet
 • Udarbejdelse af undervisningsmaterialer
 • Klaring af support og drift

December og januar

 • Administrationen  og medarbejdere og ledere på Tech uddannes i systemerne
 • 25. januar 2023 Go live for kernebrugere og alle medarbejdere på Tech

Februar 2023
Uddannelse og intro for medarbejdere og ledere

 • 1. marts. Go live for medarbejdere og ledere på AU.

Information om situationen på KU

Før sommerferien var der flere artikler om KU’s implementering af KUPA, som er det samme HR standardsystem AU er i gang med at klargøre. Artiklerne omhandlede problemer med systemet funderet i udfordringer med datakvalitet og performance. En del af årsagen til performanceproblemerne er analyseret og afhjulpet. I den forbindelse har vores implementeringspartner sikret, at vi ikke kommer i samme situation. SDU og DTU har samme system som KU og ingen af de universiteter oplever eller har oplevet tilsvarende performanceproblemer.

KU arbejder fortsat på at forbedre performance og brugeroplevelsen, hvilket vi på AU allerede nu har fokus på. På AU har vi fra starten af været opmærksomme på datakvalitet og konfiguration af systemet, hvilket giver AU et godt afsæt for at komme godt fra start. AU kommer i den kommende tid til at have fokus på klargøring og ibrugtagning og dermed information til slutbrugere og forventningsafstemning om systemets måder at virke på.