Plan for mitHR opdateringer

Plan for mitHR opdateringer

I 2024 har vi 4 forretningsopdateringer i mitHR på nedenstående datoer.

En forretningsopdatering indeholder nye funktioner, såsom notifikationer, rapporter samt ny eller forbedret procesunderstøttelse.

Type Opdatering Dato
F Release 24.1 19. februar 2024
F Release 24.2 27. maj 2024
F Release 24.3 26. august 2024
F Release 24.4 25. november 2024

Indhold af kommende forretningsopdateringer:

Dato for opdatering

Indhold

27/5 2024

Særlige feriedage beregnes korrekt ved registrering af 1/2 dag

mitHR-løsningen understøtter at kunne registrere 1/2 særlig feriedag

 

Tidsbegrænsede ansættelser

Markering af tidsbegrænsede ansættelser understøttes i mitHR, således at dette kan bruges ifm. ledelsesinformation

 

Notifikation på langvarigt fravær

Notifikation sendes til relevant HR-medarbejder, når en medarbejder har registreret langvarigt fravær.

 

Guides på Ferieoversigter til medarbejder

Der udarbejdes små vejledninger (guides) inde i mitHR, så medarbejder kan skabe et bedre overblik over sin saldo, registreret ferie osv.

26/8 2024

Opdateret skærmbillede på ansættelsesinfo

I forbindelse med procesændringen bliver nogle felter flyttet til andet skærmbillede for at sikre et mere simpelt setup. 

 

Notifikation til HR på hyppigt fravær

Notifikation sendes til relevant HR-medarbejder, når en medarbejder har registreret mere end 4 fraværsperioder over 6 måneder.

 

Se sig selv i rapporter

mitHR-løsningen understøtter, at man kan se sig selv i rapporter.

25/11 2024

Ny håndtering af ændringer af ansættelser (procesændring)

En ny procesændring bliver implementeret, hvilken får betydning for den måde ændringer håndteres på. Den vil minimere antallet af ansættelsesforhold, og dermed det manuelle arbejde i at flytte informationer om leder, ferie, ansvarsområder osv. til rette ansættelsesforhold.

 

Integration mellem mitHR og SLS (/HR-Løn)

En ny løsning for SLS (HR-løn) implementeres, så mitHR og SLS integreres. Det betyder bl.a. at stamdata ved oprettelse kun skal tastes en gang i mitHR - dvs. basisoprettelsen skal tastes i mitHR, hvorefter den overføres til SLS.

Top 10 – nye leverancer

I mitHR-teamet arbejder vi ud fra nedenstående prioritering af leverancer, hvilke ligeledes kommer til at udgøre indholdet i forretningsopdateringerne.

  1. Ny håndtering af ændringer af ansættelser (procesændring)
  2. Integration mellem mitHR og SLS (/HR LØN)
  3. Delegationskode i mitHR (delegeringsprojektet)
  4. Beregning af antal tidsbegrænsede ansættelser på AU
  5. Rettelse af, at særlige feriedage beregnes korrekt ved registrering af ½ dag
  6. Notifikation til HR ved langvarigt fravær
  7. Beskrivelser og guides i systemet til selvbetjening af fravær
  8. Notifikation til HR ved hyppigt fravær
  9. Mulighed for at se sig selv i rapporter
  10. Arbejds-/opholdstilladel - notifikation