Erhvervssamarbejde og innovation på Aarhus Universitet

Lone Ryg Olsen

Erhvervsdirektør Erhverv og Innovation

Aarhus Universitet fokuserer indsatsen på erhverv og innovation og vil skabe vækst og udvikling i hele samfundet ved:

  • at skabe fremragende rammer for samarbejde, innovation og iværksætteri overalt på Aarhus Universitet, herunder sikre den nødvendige funding
  • at etablere større synlighed, overblik og tilgængelighed for eksterne aktører på tværs af fakulteter og faggrupper.
  • at bidrage til og accelerere kulturændringen mod det entreprenante universitet, herunder være bannerfører for, at erhvervssamarbejde og innovation bliver en naturlig og ligeværdig del af universitetets liv.

Erhvervssatsningen på Aarhus Universitet tager udganspunkt i Strategi 2025 og har rod i strategiens fokus på samarbejde:

  • Bidrag til samfundets udvikling og velfærd
  • Forskningsbaserede løsninger af samfundsudfordringer
  • Dimittender til fremtidens arbejdsmarked