Erhvervssamarbejde og innovation på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet fokuserer indsatsen på erhvervssamarbejde og innovation og vil skabe vækst og udvikling i hele samfundet ved:

  • at skabe fremragende rammer for samarbejde, innovation og iværksætteri overalt på Aarhus Universitet, herunder sikre den nødvendige funding
  • at etablere større synlighed, overblik og tilgængelighed for eksterne aktører på tværs af fakulteter og faggrupper.
  • at skabe bred opbakning internt hos den enkelte medarbejder og eksternt hos samarbejdspartnere til bedre rammer og incitamenter for erhvervssamarbejde og innovation.

Erhvervssatsningen på Aarhus Universitet tager udganspunkt i Strategi 2025 og har rod i strategiens fokus på samarbejde:

  • Bidrag til samfundets udvikling og velfærd
  • Dimittender til fremtidens arbejdsmarked


Lone Ryg Olsen

Erhvervsdirektør Erhverv og Innovation
Hvad siger vores samarbejds-partnere om strategien for samarbejde og innovation?