AU's interne erhvervsnetværk

AU’s erhvervsnetværk er for videnskabelige og administrative medarbejdere, der arbejder inden for erhvervsområdet på tværs af AU.

Formålet med netværket er at understøtte AU’s erhvervssatsning ved at skabe et erfarings- og vidensudvekslingsforum.

Der holdes 3- 4 netværksmøder årligt med forskellige temaer, der er aktuelle i forhold til erhvervssatsningen. Til hvert møde inviteres interne eller eksterne personer til at holde korte oplæg som udgangspunkt for erfarings- og vidensudveksling.