Sprogservice - Faculty of Arts

Vores rolle er at støtte medarbejderne på Arts i deres interne og eksterne kommunikation med internationale studerende og ansatte og med den engelsktalende verden. Vi tilbyder en bred vifte af sproglige ydelser:

 • Sproglig revision på engelsk
 • Oversættelse (primært DK-ENG)
 • Udvikling og kvalitetssikring af terminologi
 • Sproglig sparring på både skriftlige og mundtlige opgaver på engelsk
 • Tekstning og speak af videomateriale

Ud over sprogrevision af engelsksprogede artikler skrevet af Arts’ forskere laver vi primært sprogopgaver for Administrationscenteret og Dekanatet. Alle andre opgaver kan løses i samarbejde med vores eksterne leverandør, GlobalDenmark, au@global-denmark.dk. Vi står dog til rådighed med vejledning og sproglig sparring samt i forbindelse med spørgsmål vedrørende Memsource. 

GlobalDenmark leverer oversættelser til priser, der er aftalt på forhånd mellem AU og GlobalDenmark. Hvis du har spørgsmål vedrørende priser, bedes du kontakte Lenore Messick, lmm@au.dk


Service og bestilling af videnskabelige tekster

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Tekster der søges udgivet i en fagfællebedømt videnskabelig publikation

Sprogservice tilbyder sprogrevision af engelsksprogede artikler skrevet af Arts’ forskere samt ph.d.-studerende, såfremt disse søges udgivet i en fagfællebedømt videnskabelig publikation.

Hver forsker har en kvote på 18.000 ord pr. kalenderår - det er ikke muligt at overføre sin kvote til næste kalenderår.

Hvis en forsker rammer loftet på 18.000 ord:

 • Sprogservice leverer en liste med godkendte freelance sprogrevisorer til forskeren
 • Forskeren træffer aftale med forskningsprogramleder eller institut om finansiering af sprogrevisionen
 • Forskeren kontakter selv freelanceren, og faktura sendes til instituttet


Andre typer tekster

Derudover tilbyder vi engelsksproglig revision af følgende typer tekster:

 • Calls for papers
 • Abstracts (ikke i ph.d.-afhandlinger)
 • Ansøgninger til forskningsprojekter
 • Ph.d.-bedømmelser


I forbindelse med andet, der ligger uden for vores rammer, kan vi tilbyde at formidle kontakt til eksterne sprogkonsulenter. Forfatteren er i givet fald selv ansvarlig for at indhente tilbud og skaffe finansiering.

Tidsfrister

Udfyld bestillingsskemaet nedenfor og send det til os sammen med din tekst 2-3 uger før den ønskede tilbageleveringsdato (1-2 uger i forbindelse med korte tekster (maks. 1500 ord)).  

Bestillingsskema

For at bestille en sproglig revision skal du sende en mail til sprogservice.arts@au.dk med følgende oplysninger:

 1. Navn og AU-e-mail adresse:
 2. Institut, stilling og fagområde:
 3. Tekstens omfang (antal ord, inkl. noter, men ekskl. referenceliste*):
 4. Hvornår ønsker du teksten tilbage efter sprogrevision? Dato/tidspunkt:
 5. Sammenhængen teksten skal anvendes i, fx navnet på forlaget:
 6. Britisk eller amerikansk engelsk:
 7. Evt. bemærkninger:

*) Vores service dækker sproglig revision af brødteksten og noter men ikke rettelse af referencelister eller formatering.

NB: Vores service dækker ikke overholdelse af eventuelle style guides.

Aflevering og tilbagelevering af tekster

 • Send teksten som vedhæftet, redigerbar fil (Word, PowerPoint, Excel) – senest på den aftalte dato.
 • Husk at køre stavekontrol, inden du sender teksten til os.
 • Der rettes direkte i den elektroniske version af teksten ved hjælp af korrekturfunktionen i Word.
 • Teksten returneres med synlige rettelser og evt. kommentarer og spørgsmål i margenen.
 • Når det er muligt, forsøger vi at besvare eventuelle spørgsmål, der opstår under redigeringsprocessen, forud for fristen.

Service og bestilling af administrative tekster

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi laver primært sprogopgaver for Administrationscenteret og Dekanatet. Alle andre opgaver kan løses i samarbejde med vores eksterne leverandør, GlobalDenmark, au@global-denmark.dk. Vi står dog til rådighed med vejledning og sproglig sparring samt i forbindelse med spørgsmål vedrørende Memsource.

GlobalDenmark leverer oversættelser til priser, der er aftalt på forhånd mellem AU og GlobalDenmark. Hvis du har spørgsmål vedrørende priser, bedes du kontakte Lenore Messick, lmm@au.dk

Deadlines

Bestillinger kører efter ’først-til-mølle’-princippet. Vi opfordrer alle til at bestille i god tid, hvor det er muligt.  

Bestilling

Send dit materiale og dine oplysninger til sprogservice.arts@au.dk. Vi vurderer din opgave og vender tilbage til dig inden for et døgn for at lave en konkret aftale om forløbet.

Ved bestilling skal følgende oplyses:

 • Ønsket deadline (angives gerne mere præcist end ’snarest muligt’)
 • Opgavens omfang
 • Særlige forhold vedr. målgruppen eller kommunikationssituationen
 • Kontaktperson i forbindelse med spørgsmål fra oversætteren

NB: Send venligst kun færdige versioner af dine tekster.

Specielt om aflevering af tekster til revision

 • Der rettes direkte i den elektroniske version af teksten ved hjælp af korrekturfunktionen i Word. Fremgangsmåden i forbindelse med PDF eller andre formater skal aftales nærmere ved bestilling. Vi opfordrer til, at man selv kører en elektronisk stavekontrol (UK engelsk), inden teksten indleveres.