Midlertidigt hovedarbejdsmiljøudvalg

Mens vi venter på efterårets valg – altså det valg, der handler om, hvem der skal sidde på posterne som arbejdsmiljørepræsentanter i det nye Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAU) på hele Aarhus Universitet – er der nedsat et interim HAU, der skal fungere frem til ca. 1. november 2011

I det midlertidige udvalg vil chefrådgiver Lone Plougmann Iversen fungere som ledelsesrepræsentant for Arts, mens lektor Per Dahl fra Æstetik og Kommunikation bliver medarbejderrepræsentant for Arts.

Frem til valget kommer interim-udvalget især til arbejde sammen med de lokale arbejdsmiljøudvalg på hovedområderne om, hvad rammerne for den nye arbejdsmiljøorganisation skal være. Også det daglige arbejdsmiljøarbejde og de akutte behov, der måtte opstå, bliver løftet i et samarbejde mellem Interim udvalget og de lokale arbejdsmiljøudvalg, indtil den nye organisering er på plads.