Reduktion af uddannelsespladser på Arts

Regeringen og aftalepartierne er 22. marts 2022 blevet enige om udmøntningen af ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”.

Kære alle

Regeringen og en række aftalepartier vedtog i sommeren 2021 aftalen om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” for at reducere optaget på videregående uddannelser i de store byer og skabe flere uddannelsespladser uden for de store byer. Siden begyndelsen af januar 2022 har partierne bag aftalen forhandlet på baggrund af indspil fra sektoren herunder også AU’s institutionsplan.

Regeringen og aftalepartierne er 22. marts 2022 blevet enige om udmøntningen af ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”.

AU’s udkast til institutionsplan er taget til efterretning, og det betyder for Arts:

  • En reduktion af 315 uddannelsespladser, herunder lukning af semiotik og diakoni
  • Udflytning af Oplevelsesøkonomi til campus Herning svarende til 33 studiepladser.

Vi vil fortsat arbejde for, at Arts er en god arbejdsplads med et stærkt forsknings- og uddannelsesmiljø og sikre, at fakultetet også fremover har mulighed for faglig udvikling, og med så store indtægtstab kan det desværre ikke udelukkes, at fakultetet bliver nødt til at gennemføre en større besparelse.

Det er muligt at orientere sig om de økonomiske forventninger i min orientering til Akademisk Råd/FAMU/FSU 26. oktober 2021.

Se referat fra Akademisk Råd/FAMU/FSU møde 26. oktober 2021

Den videre proces

Nu, hvor AU kender omfanget af reduktion af uddannelsespladser, påbegyndes arbejdet med at udarbejde en økonomisk plan i forhold til, hvordan vi løfter indtægtstabet og de økonomiske udfordringer fremadrettet både på universitetet som helhed og på fakultetet.

Vi vil holde de kollegiale organer, samarbejdsudvalg og de lokale ledelser involveret i forhold til de forskellige mulige tiltag.

Som det kan læses af forligsteksten, er der på tværs af universiteterne etableret en task force for humaniora, som vil drøfte humanioras fremtid.

Læs hele forligsteksten:

Bredt flertal enige om udmøntning af udflytningsaftale om videregående uddannelser — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk)

Læs nyhed fra Aarhus Universitet:

Politisk enighed: Udflytningsaftale er en realitet

Venlig hilsen

Johnny Laursen

Dekan