Virtuelle møder og konferencer på Arts

Som en følge af COVID-19 er der opstået et større fokus på virtuelle møder og konferencer. På Arts har vi også gjort vores første erfaringer med, hvordan arrangører på Arts får det største udbytte af virtuelle møder eller virtuelle konferencer.

Arts Kommunikation har påtaget sig rollen som dem, der samler erfaring om virtuelle konferencer på Arts. Her kan du få rådgivning om en lang række aspekter vedrørende afholdelse af virtuelle større møder og virtuelle konferencer.

Events og Kommunikationsstøtte har sammen med Arts Kommunikation samlet en række erfaringer og ideer på denne hjemmeside: Kom godt i gang med virtuelle konferencer på AU. Siden vil løbende blive opdateret i takt med at der samles mere erfaring.

Hvis du har et godt tip fra et større virtuelt møde eller fra en online konference, du har deltaget i, så del meget gerne din viden med Arts Kommunikation i det her spørgeskema, så vi kan dele dine erfaringer videre til andre kollegaer på Arts.  

­


Kontaktperson på Arts vedrørende virtuelle konferencer:

Gitte Grønning Munk