Lokalebooking på Arts

Booking af lokaler til undervisning, eksamen og ad-hoc arrangementer foretages af Arts Studier. Har du brug for at ændre tidspunktet for en enkelt undervisningsgang eller reservere et undervisningslokale til ekstra undervisning eller andre arrangementer, skal du kontakte det undervisnings- og eksamensteam der er tilknyttet uddannelsen:

Hvis du som ansat i Dekanatet, ACA eller andet sted på AU har brug for at låne et lokale, kan du kontakte team4.uvaeka.arts@au.dk.

Husk at du også skal indmelde undervisningsaktiviteter, som ikke foregår i et undervisningslokale (vejledning i forbindelse med kurser, ekskursioner, udstillingsbesøg, som er en del af undervisningen m.v.). Det gør det muligt at gøre aktiviteten synlig i de studerende skema som en del af forløbet. Samtidig får universitetet et retvisende billede af omfanget af undervisning på de enkelte kurser.

Det er vigtigt at give besked, hvis du ikke benytter et reserveret lokale, så de studerendes skema bliver retvisende.