Sådan søger du en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS

Når du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS, vil du blive bedømt efter disse retningslinjer.

Det er obligatorisk at vedhæfte:

 • Ansøgning: Ansøgningen skal indeholde din motivation for at søge stillingen, herunder dit biddrag til og visioner for stillingen.
 • CV: Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder, herunder fx barselsorlov uden forskningsaktivitet, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid.
 • Eksamensbevis for kandidat, ph.d. og evt. doktorgrad skal medsendes.
 • Dokumentation for videnskabelige kvalifikationer
  • Publikationsliste: Medsendte publikationer skal være tydeligt markeret
  • Publikationer: For stillinger på professorniveau kan der medsendes op til 10 publikationer, på lektorniveau kan der medsendes op til 5 publikationer, og for stillinger på adjunkt-, postdoc-, og videnskabelig assistentniveau op til 3 publikationer. Kun vedlagte publikationer vil blive bedømt af bedømmelsesudvalget, dvs. at en henvisning til publikationslisten ikke er tilstrækkelig.
   • Medforfattererklæring: Ved flere forfattere til en publikation skal der vedlægges en medforfattererklæring. Medforfattererklæringen skal som minimum angive ansøgers andel i arbejdet samt de øvrige medforfatteres bekræftelse herpå. Til formålet kan denne skabelon benyttes.
 • Undervisningsportfolio: Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer skal dokumenteres. Læs mere om kravene hertil i fakultetets vejledning om anvendelse af undervisningsportfolio.

Ansøgningsmaterialet skal sendes elektronisk via linket i stillingsopslaget. Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen (fx bøger), kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, bygn. 1447, 8000 Aarhus C, og skal være HR-afdelingen i hænde inden ansøgningsfristens udløb. Fysisk indsendt materiale skal markeres med det ansøger-ID, som modtages i kvitteringsmailen efter elektronisk ansøgning.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Aarhus BSS HR & Ph.d.