Årets bacheloroptag på Aarhus BSS

Foto: Soren Kjeldgaard

Søgning til Aarhus BSS’ bacheloruddannelser er samlet set øget ca. 15% sammenlignet med sidste år, både hvad angår 1.prioritetsansøgninger og det samlede antal ansøgninger. Således har fakultetet modtaget i alt 10.934 ansøgninger, hvoraf 4.160 var 1.prioritetsansøgninger, hvilket er det højeste søgning siden 2016.

De seneste års generelle tendens med vigende andel accepterede pladstilbud på bacheloruddannelserne er desuden afbødet. 5% flere end sidste år har fået tilbudt en studieplads, og 4% flere har accepteret pladstilbuddet. Det formodes at være resultatet af fakultetets fortløbende arbejde med at optimere optagelsesprocesserne. Der ses desuden en øget søgning blandt internationale studerende og bedre konvertering i tråd med datadrevet satsning på en række fokuslande. Det skal medvirke til bedre fastholdelse og beskæftigelse i Danmark.

På et fakultetsmøde den 10. oktober mødes dekanat, institutledere, studieledere og en række medarbejdere fra Aarhus BSS Studier og AU Optag til en statusdrøftelse af årets optag og fokuspunkter til næste års optagelsesrunde.