Aarhus BSS Career & Alumni: Brobygger til erhvervslivet

At klæde de studerende på til jobmarkedet, skabe livslange relationer mellem alumner og Aarhus BSS samt sikre et godt samarbejde mellem erhvervsliv og institutter. Det er Aarhus BSS Career & Alumnis kerneopgaver, som med den nye strategi er blevet endnu vigtigere - både på strategisk niveau, men også ude på institutterne.

Værd at vide om Career & Alumni.

Aarhus BSS Career & Alumni er Aarhus BSS’ karriere- og alumnecenter og ligger centralt placeret i S-bygningen på Fuglesangs Allé, et af fakultetets mest travle studiemiljøer. Derudover har afdelingen et satellitkontor på BTECH i Herning. Dermed er Career & Alumni tæt på én af afdelingens vigtigste målgrupper, nemlig de studerende. Hver dag arbejder afdelingens ca. 10 medarbejdere på at klæde de studerende godt på til jobmarkedet gennem diverse karrieretilbud, kurser og events og i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

En anden vigtig målgruppe er Aarhus BSS’ alumner, som gennem en række tilbud og events arrangeret af Career & Alumni gerne skulle bevare en livslang tilknytning til Aarhus BSS. Lige nu tæller alumnenetværket ikke mindre end 18.000 medlemmer, og målet er at få 2.000 nye medlemmer bare i år. Og det er der en rigtig god grund til, fortæller leder Thomas Hvergel Jensen:

”En af vores vigtigste opgaver er at sørge for, at vores studerende fortsætter i vores alumnenetværk, når de har afsluttet studiet. Sådan kan vi nemlig sikre, at de bevarer en livslang tilknytning til Aarhus BSS, og at vi i vores aktiviteter og events fortsat kan trække på et stort og bredt alumnenetværk i erhvervs-
livet til gavn for både de studerende og de faglige miljøer på Aarhus BSS.”

Bindeled mellem institutter og erhvervsliv

Det er nemlig ikke kun studerende og alumner, der nyder godt af Career & Alumnis mange services. Afdelingen har også en lang række tilbud til institutterne på Aarhus BSS, som i stigende grad også forventes at være med til at bygge bro mellem de studerende og den verden, der venter udenfor.

To fokusområder i Aarhus BSS’ 2017-2020 strategi er netop jobparathed og eksterne relationer, og det stiller større krav til institutterne om at tænke begge aspekter ind i uddannelsen og undervisningen. Det kan man blandt andet gøre ved at gøre undervisningen mere praktisk og case-orienteret, og her er der stor hjælp at hente hos Career & Alumni, fortæller Thomas Hvergel Jensen:

”Vi har et godt og tæt samarbejde med erhvervslivet og ikke mindst med vores 40 partnervirksomheder såsom Grundfos, Mærsk og Arla. Mange af vores partnere vil gerne bidrage med cases til undervisningen og tilbyder også at holde gæsteforelæsninger. Hos Career & Alumni formidler vi gerne kontakten mellem undervisere og erhvervslivet, så man skal endelig kontakte os, hvis man er interesseret i et samarbejde med en virksomhed eller bare vil høre mere”.

Hjælp til eksterne arrangementer

Career & Alumni understøtter også gerne institutterne, når de skal arrangere eksternt rettede faglige arrangementer, hvor man for eksempel både inviterer studerende, ansatte og alumner.

”I 2016 afholdt vi ca. 18 store eksterne arrangementer med i alt knap 5.000 tilmeldte, hvoraf flere blev holdt i samarbejde med de faglige miljøer, ” fortæller Thomas Hvergel Jensen. ”I eksterne arrangementer gør vi brug af vores CRM-system, som er en kæmpe database af alumner samt nuværende studerende og øvrige erhvervsrelationer. Det gør, at vi kan sikre, at arrangementet når ud til de helt rigtige modtagere.”

Career & Alumni har desuden en lang række aktiviteter rettet mod studerende, hvor man som ansat også kan bidrage. Man kan blandt andet blive mentor for en nuværende studerende i Mentor100-programmet eller deltage i JobShadow-programmet, hvor man i én dag får selskab på jobbet af en studerende. Desuden er man altid velkommen til at opfordre de studerende til at deltage i nogle af de mange karriereorienterede kurser og events.

Hvis du vil vide mere kontakt:

Thomas Hvergel Jensen
E-mail: thj@au.dk
Fastnet:  87152487
Mobil: 30595768

Eller læs mere om:

Aarhus BSS Career & Alumni

Alumnenetværket

AU Job og Projektbank

Aarhus BSS' event og konferencestøtte

Hvordan du kan gøre brug af erhvervslivet i din undervisning