Diversitets- og ligestillingskonference på AU 2. marts 2023

Diversitets- og ligestillingskonferencen på AU med titlen ”How universities can work towards a more inclusive culture” afholdes i Aulaen den 2. marts 2023.

Konferencens første del er fælles for alle medarbejdere, mens eftermiddagen fortsætter med fakultetsvise sessioner.

Aarhus BSS’ session på konferencen tager udgangspunkt i rapporten ”Kønsskævhed på Institut for Statskundskab – problemdiagnose og anbefalinger”. Oplæggene afholdes på engelsk med følgende program tilrettelagt i tæt samarbejde med Aarhus BSS Forsknings-, ligestillings- og diversitetsudvalg

13:00-13:05     Welcome         
Vice dean for research and talent Niels Mejlgaard

13:05-13:25     Joint discussion on the morning’s presentations
Head of department Jacob Kjær Eskildsen and Associate professor Natalie Videbæk Munkholm

13:25-14:25     “Gender bias at the Department of Political Science – areas of attention and recommendations
Professor Vibeke Lehmann Nielsen

14:25-14:30     Conclusions and next steps - Dean Thomas Pallesen

 

Tilmeld dig konferencen på https://events.au.dk/diversityinthemaking (bemærk venteliste)