”Jeg er stolt af mit institut”

Professor Niels Haldrup er ny institutleder på Institut for Økonomi. Han vil arbejde for at skabe ro og gode rammer for medarbejderne på et ganske særligt institut, der til trods for nogle omskiftelige år har formået at levere forskning og uddannelser af højeste kaliber. Her fortæller han lidt om sine planer og om, hvad der kendetegner ham som leder.

Foto: Sinne Brandt Jakobsen

Kan du beskrive dig selv med tre ord?

Hmmm… jeg vil nok sige visionær… jeg forsøger at være lyttende og transparent … samt fokuseret.

Kan du uddybe den beskrivelse?

Der er ingen tvivl om, at jeg er blevet leder for et institut med en ganske særlig – og noget omtumlet – ledelsesmæssig historik. Det er ikke nødvendigvis nogen nem opgave, men jeg glæder mig meget til at tage fat. Jeg føler et stort ansvar over for instituttet og har mange ideer til, hvordan vi kommer videre. Om end i mindre målestok, så har jeg fra min tid som leder af Grundforskningscenteret CREATES opnået en solid ledelsesmæssig erfaring – og jeg har lært, at med visioner er jeg god til at fokusere på de mål, jeg sætter mig. Det tror jeg er vigtigt som leder.

Hvordan vil medarbejderne på instituttet kunne mærke, at du er kommet til?  

Jeg har jo været konstitueret institutleder i et halvt år nu, og allerede fra starten har jeg med dekanens accept gennemført flere store forandringer. Institut for Økonomi er et kæmpe institut med mange fagligheder, og det er vigtigt, at vores ledelsesteam har en god faglig balance. Derfor var noget af det første, jeg gjorde at omorganisere de faglige sektioner, så de dækker vores fagområder mere hensigtsmæssigt. Jeg føler bred opbakning om disse organisatoriske ændringer, og det er jeg selvfølgelig glad for. Det giver et godt afsæt for fremtiden, og jeg glæder mig meget til det videre arbejde.

Hvad ser du som din vigtigste opgave som institutleder?

Det er at sikre instituttets medarbejdere de bedst mulige rammer for at udfolde sig: at levere god forskningsbaseret undervisning og at bedrive forskning af højeste kvalitet. De fysiske rammer er også vigtige, og der er vi lige nu ret udfordrede pladsmæssigt, men det er der ved at komme en løsning på. Vi har et komplekst og helt særligt institut, fordi vi har en meget bred vifte af fagligheder med udgangspunkt i både en ”business school”-kultur og en mere klassisk universitetskultur, mange forskellige uddannelser på alle niveauer og flere eksternt finansierede forskningscentre. 40% af det videnskabelige personale har en international baggrund.

Denne mangfoldighed giver os en masse spændende muligheder, men også nogle udfordringer, som andre institutter måske ikke har. Det er vigtigt, at vi har en fælles strategisk retning, og at vi samtidig giver plads til de faglige og kulturelle forskelle. Den balance kræver et tæt samarbejde på tværs af sektioner og uddannelser. Ledelsesgruppen er også blevet udvidet, så den ud over sektionsledere nu også tæller studieledere og koordinatorer på vores største uddannelser.

Jeg er meget bevidst om, hvor jeg gerne vil hen, men det er også min opgave at lytte til medarbejderne og skabe transparens om mine beslutninger. Jeg lægger stor vægt på at tilstræbe at være en åben og synlig leder. Ingen skal være i tvivl om, at på den kasket jeg nu har på hovedet står ”Institut for Økonomi”.

Det må være noget af en omvæltning at gå fra at være forsker til institutleder?

Det er klart, at det har nogle konsekvenser. Blandt andet skal man som institutleder være villig til at sætte sin egen forskning på stand-by og abstrahere fra sit eget faglige udgangspunkt. Det er selvfølgelig en omvæltning pludselig at være leder for et kæmpestort institut med næsten 250 medarbejdere (VIP, TAP og ph.d.’ere). Men jeg har egentligt ikke været i tvivl om, at jeg på et tidspunkt måske godt kunne have lyst til at søge stillingen som institutleder. Det var bare ikke planen, at det skulle være nu.

Men efter et halvt år som konstitueret institutleder er jeg ikke i tvivl om, at dette er det rigtige for mig at gøre. Det skyldes ikke mindst den fantastiske opbakning jeg har fået blandt mine medarbejdere. Det har altid glædet mig at gå på arbejde, også senest som konstitueret institutleder, og også selvom arbejdsdagene ofte er lange!

Du sagde før, at du føler et stort ansvar over for instituttet. Kan du sætte lidt flere ord på det?

Jeg har været en del af Institut for Økonomi siden 1982 – først som studerende, siden som medarbejder og senest som centerleder. Det er en arbejdsplads, som har fyldt utrolig meget i mit arbejdsliv og et sted, jeg holder rigtig meget af og gerne vil passe på. Jeg har selv oplevet de mange forandringer, som instituttet har gennemgået, og jeg er dybt imponeret over, hvor godt der er blevet arbejdet i maskinrummet på trods af den noget turbulente tid, vi har været igennem de seneste år. Der er rigtig mange medarbejdere på dette institut, som tager et stort ansvar.

Vi har et fagligt stærkt institut med fantastiske, dedikerede medarbejdere fra hele verden, som hver dag udfører forskning og undervisning af højeste kaliber – og som oven i købet er superdygtige til at tiltrække eksterne forskningsmidler. Jeg er meget stolt af instituttet og glæder mig til at være med til at udvikle det endnu mere de kommende år; og forhåbentligt at skabe lidt mere ro og kontinuitet rent ledelsesmæssigt.

Du bliver også en del af fakultetsledelsen. Hvad ser du som de største muligheder for Aarhus BSS?

Jeg synes allerede, at vi er nået langt i forhold til at fremstå som en bred business school. Fakultetet har opnået flotte akkrediteringer for hele Aarhus BSS, og der sker en masse ting på tværs af fakultetet.

På Institut for Økonomi samarbejder vi med Institut for Statskundskab om POLØK-uddannelsen, vi deler HA-uddannelsen med Institut for Virksomhedsledelse og samarbejder med Juridisk Institut om to af vores cand.merc.-uddannelser. Desuden er der planer for en ny HA/merc. Psyk.- uddannelse, som det bliver spændende at følge.

Der er i det hele taget mange uudnyttede muligheder for samarbejde på tværs af Aarhus BSS, og det potentiale må vi se at udnytte. Jeg har allerede nogle ideer, som jeg gerne vil samarbejde med fakultetsledelsen om.

Til slut vil jeg gerne høre lidt om Niels uden for instituttets mure. Kan du fortælle lidt om dig selv?

Jeg er gift med Charlotte Christiansen, som er professor i finansiering, og vi har to sønner, Alfred og Marius, på hhv. 12 og 15 år. I min fritid er jeg et naturmenneske – når tiden og sæsonen tillader det, går jeg på jagt, fisker, og jeg elsker at arbejde i haven.

Vi har anskaffet os et gammelt fiskerhus i Sæby fra 1829, som vi lige nu er i gang med at renovere; det er et skønt fristed, hvor jeg somme tider tilbringer et par dage for at få ro med arbejdsopgaver eller bare at slappe af med familien. Jeg er også rigtig glad for at male, når jeg har tid. Jeg har mit eget atelier, hvor jeg nyder kreativt arbejde i fred og ro til klassisk musik.

Læs mere om Niels Haldrup her