Ny formidlingsplatform skal forhindre indspisthed – og tale ind i praksis

En ny platform for forskningsbaseret viden skal styrke dialogen om offentlig ledelse og tilbyde offentlige ledere perspektiver, der ikke begrænses af retningen i et enkelt forskningsmiljø. Platformen ved navn Ledelsesavisen vil skrive i øjenhøjde med praksis og udgives i samarbejde mellem Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus BSS samt KU, RUC og VIA.

Hånd over keyboard på computer
Foto: Unsplash

Ledelsesavisen er en ny digital platform for forsknings- og erfaringsbaseret viden om offentlig styring og ledelse – eller en gammel kending i nye klæder.

Tidligere blev avisen nemlig udgivet eksternt. Nu har nye ambitioner bragt den ind på Aarhus BSS’ eget domæne. Her udgives den i et samarbejde mellem Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og fagmiljøer ved Københavns Universitet, Roskilde Universitet og VIA University College.

Ledelsesavisens formål er at styrke den offentlige sektor ved at tilbyde praktikere – primært offentlige ledere og beslutningstagere, men også private ledere – en både solid og flersidig vinkel på styring og ledelse. Det fortæller Lotte Bøgh Andersen, der leder ledelsescenteret og dermed er ansvarlig for meget af den forskning, der bliver formidlet i Ledelsesavisen fra Aarhus BSS.

”Målgruppen er de folk, der leder og træffer beslutninger i det offentlige i praksis. De har ofte brug for en meget bred viden om deres felt. Derfor har vi store forventninger til samarbejdet med KU, RUC og VIA, der har hvert deres spændende forskningsmiljø og vinkel på dette fagområde,” udtaler Lotte Bøgh Andersen.

Bredde og debat skal forhindre indspisthed

Med den nye avis får et mangeårigt samarbejde mellem ledelsesforskere på AU, KU, RUC og VIA et fælles talerør til formidlingen af deres viden.

De forskellige fagmiljøer vil være afsender på hver deres indhold og dermed bidrage med distinkte greb, som kan supplere hinanden. Eller skabe debat.

Ifølge Lotte Bøgh Andersen handler det om at levere en variation i metode og indhold, som den offentlige sektor behøver:

”Vi tror på, at vi med samarbejdet kan undgå indspisthed og tilbyde målgruppen flere relevante indsigter. Vi sigter efter at formidle en bred, men velfunderet viden, der ikke lader sig begrænse af retningen i et enkelt forskningsmiljø.”

Bidrag til avisen er da heller ikke forbeholdt de partnere, der driver den. Hvis man ellers opfylder gængse krav om lødighed og relevans, kan alle formidle på Ledelsesavisen, herunder andre forskningsmiljøer ved Aarhus BSS – og praktikerne selv.

I øjenhøjde med praksis

På avisen arbejdes der aktivt med, hvordan man kan tale ind i praksis og formidle forskning, så den rammer erfarede udfordringer. Eller simpelthen give ordet videre til den offentlige sektor selv, blandt andet i form af debatindlæg eller artikler med offentlige ledere som forfattere.

Ønsket om at løfte formidlingen har været en drivkraft bag Ledelsesavisens nye koncept, der varetages af to tilknyttede journalister samt en ansvarshavende redaktør.

Dertil kommer blandt andet Anders Valentin Bager, som er tovholder for forskningsformidlingen fra ledelsescenteret. Ifølge ham er en vigtig rettesnor i arbejdet, at pointer oversættes til en travl brugskontekst:

”Hvis vi skal nå en offentlig leder med den her forskning, skal den gøres anvendelsesorienteret. Det betyder, at vi skal destillere essensen fra en kompleks forskningsartikel. Vi skal også tale i et fælles fagsprog uden forskningspræget indforståethed samt forstå, hvor skoen trykker for den praktiserende leder – og dermed hvilke løsninger forskningen kan anvise,” vurderer Anders Valentin Bager.

På den lange bane er ambitionen, at platformen skal blive et mødested, hvor den systematiske viden fra forskerne og erfaringerne fra de offentlige ledelseslag kan blande sig. Sådan håber man at kunne generere nye idéer, der vil komme både praktikerne og forskerne i de forskellige miljøer til gode – samt samfundets borgere som helhed.


Læs mere

Partnerne bag Ledelsesavisen

  • Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
  • Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse og Styring, Københavns Universitet
  • Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
  • Ledelse og Vækst, VIA University College