Ny indsats skal genstarte studielivet på campus

Gensynsglæde, et stort savn, men også en følelse af faglig og social usikkerhed. Der tegner sig et blandet billede blandt de mange studerende, der vender tilbage til campus. En ny indsats skal puste nyt liv i studielivet og støtte Aarhus BSS’ institutter på trivselsfronten.

Studerende snakker ved indgang på campus i Herning
Foto: Anders Trærup, AU Foto

Blandt mange studerende har trivslen og tilfredsheden med studiet været dalende under den lange coronanedlukning af universitetet. Og det er ganske forståeligt. Mange studerende udtrykker et stort savn efter en normal studiehverdag. Men hos nogen ledsages savnet af tvivl og usikkerhed omkring dét at vende tilbage.

”Vi får mange henvendelser fra studerende, der længes efter at komme tilbage, men som også er i tvivl fagligt og socialt efter lang tid uden gængs kontakt til deres medstuderende. Har jeg klaret mig godt nok? Er de andre studerende det samme sted som mig? Hvordan har de andres fællesskab været – og har de haft fællesskaber, jeg ikke har været en del af?” fortæller Stina Lykkebye Tylén, afdelingsleder for Vejledning og studieinformation ved Aarhus BSS Studier.

Det er derfor afgørende at genstarte det faglige og sociale sammenhold, så de studerende trives og fastholdes på deres studie. En ny indsats på tværs af fakultetet skal hjælpe institutter, studenterforeninger og de studerende selv med at genskabe et givende studieliv i takt med genåbning og tilbagevenden til campus.

Indsatsen består af en trivselspulje med øremærkede midler, som studenterforeningerne kan ansøge om til at finansiere initiativer, der har til formål at genstarte studielivet.

Studenterdrevne aktiviteter skal pleje fællesskabet

Trivselspuljen til genstart af studielivet udgør en tværgående indsats på Aarhus BSS og skal styrke fællesskabet blandt de studerende.

Studenterforeningerne på fakultetet kan i første runde søge midler fra puljen frem til den 4. juni 2021. Midlerne skal anvendes til at medfinansiere fagligt-sociale aktiviteter for målgrupper af studerende, for eksempel aktivitetsdage, foredrag, debataftener, byvandringer og netværksmøder. Sådanne studenterdrevne aktiviteter spiller en vigtig rolle for de studerendes trivsel, men de har haft vanskelige vilkår i nedlukningsperioden, hvor studenterforeningerne har haft svært ved at fungere, som de plejer.

Puljen løber frem til slutningen af 2021 og bygger på uddannelsesudvalgets strategiske midler samt ministerielt øremærkede midler til fremme af trivslen på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Omfang og løsninger kortlægges sammen med fagmiljøerne

For at understøtte puljen vil en ny tværgående trivselskoordinator samtidig gå i dialog med Aarhus BSS’ institutter og studenterforeninger om deres konkrete behov og understøtte de trivselsfremmende tiltag. Formålet er at tilbyde fagmiljøerne støtte og rådgivning til at gennemføre deres egne tiltag.

”Det er vigtigt, at jeg kommer ud og snakker med institutterne for at afdække deres behov. Hvad oplever de? Hvad skal der til? Vi kender ikke omfanget eller løsningerne endnu, så der er behov for at stille sig nysgerrigt an,” fortæller fakultetets nye trivselskoordinator Niki Rasmussen.

Mange forskellige målgrupper kræver opmærksomhed

En vigtig dimension i de trivselsfremmende indsatser er de forskellige målgrupper af studerende.

Der er studenterårgangen fra 2020, som påbegyndte deres studier uden en traditionel studiestart. Men der er også kandidatstuderende, der føler sig isolerede eller er kommet bagud på en måde, de ikke har prøvet før. Der er studerende, der glæder sig til at genfinde en rytme og et fællesskab på campus. Og der er studerende, der mistrives i en sådan grad, at de desværre overvejer at droppe ud.

Efter sommerferien tager fakultetet desuden imod en ny årgang studerende, som kommer med forskellige baggrunde, men som også har været påvirkede af nedlukningen, for eksempel i gymnasiet, på højskolen, på jobbet eller på udlandsophold.

Samlet set skal den nye indsats (gen)starte studieliv og studieglæde for så mange som muligt og sikre bedre fagligt og socialt fællesskab samt fastholdelse for både nye og gamle studerende.


Læs mere