Ny spouseordning skal tiltrække udenlandske forskere

Det er ikke altid nemt at tiltrække udenlandske forskere til Aarhus BSS og endnu sværere at fastholde dem – specielt, hvis forskerens ægtefælle ikke trives i Aarhus. Derfor har Aarhus Universitet nu indgået en aftale med Business Region Aarhus, som skal få forskerens ægtefælle ind på arbejdsmarkedet.

Foto: Colourbox.com

Som medfølgende ægtefælle til en udenlandsk forsker kan det være svært at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Ofte ender det med, at den udenlandske forsker vælger at forlade Aarhus BSS, fordi ægtefællen ikke trives og ikke har fået det netværk, man typisk kan skabe igennem et job. Derfor har Aarhus Universitet og netværket Business Region Aarhus, som består af 12 østjyske kommuner, indgået en gensidig aftale om at skaffe jobs til udenlandske forskeres ægtefæller.

Aftalen går ud på, at Aarhus Universitet deltager i forskningsprojekter, der skal skabe ny viden om regional vækst og udvikling. Til gengæld forpligter de 12 kommuner sig til at finde relevante jobtilbud til en tilrejsende forskers ægtefælle.  

Dekan Thomas Pallesen er ikke i tvivl om, at spouseordningen kan være med til at tiltrække flere udenlandske forskere, og at det vil styrke både Aarhus Universitet og Aarhus BSS:

”Aarhus Universitet er i dag blandt de 100 bedste universiteter i verden, og det vil vi gerne fortsætte med at være,” fortæller han. ”Men det kræver altså, at vi både kan tiltrække og fastholde de absolut bedste forskere, hvor i verden de end befinder sig i dag. Det giver selvsagt nogle helt nye muligheder for Aarhus BSS og resten af Aarhus Universitet som internationalt universitet, at vi nu kan tilbyde noget helt konkret til de udenlandske forskeres ægtefæller i forhold til at få et job.”

Jobbene, som de udenlandske ægtefæller tilbydes, vil typisk være af seks til 12 måneders varighed, og aftalen indbefatter i alt cirka 30 stillinger om året.

Læs mere og se hvem, du kan kontakte her.