Nyt interdisciplinært forum etableret på fakultetet

Aarhus BSS har en mindre portefølje af forsknings- og uddannelsesaktiviteter som går på tværs af fakultetets faglige discipliner. Med afsæt i ønsket om at styrke de interdisciplinære aktiviteter med henblik på at sikre, at aktiviteterne er fokuserede, prioriterede og i overensstemmelse med fakultetets strategi samt institutternes behov, har fakultetsledelsen besluttet at etablere en platform for videns- og erfaringsudveksling omkring muligheder og barrierer for tværfagligt samarbejde: Aarhus BSS Strategic Interdisciplinary Forum (SIF).

SIF har en rådgivende funktion i forhold til fakultetsledelsen og varetager en række konkrete opgaver, herunder bl.a.:

  • At være ’Sounding board’ for ideer omkring tværfaglige initiativer fra fakultetets medarbejdere
  • At rådgive i spørgsmål om tværfaglig integration og muligheder / udfordringer ved nye initiativer, f.eks. ift. etablering af centre / tværfaglige satsninger eller etablering af nye tværfaglige uddannelser
  • At bidrage til kvalitetssikring af større ansøgninger om tværfaglige forskningsprojekter
  • At bidrage til afsøgning af muligheder for finansiering af tværfaglige forskningsaktiviteter; herunder særligt vurdering af muligheder ved fonde og under Horizon Europe’s søjle for ’global challenges’

Ud over prodekan for forskning og talent Niels Mejlgaard og prodekan for uddannelse Morten Rask  inkluderer medlemmerne center- og studieledere med ansvar for tværfaglige forskningscentre eller uddannelser, ledere af centrale forskningsinfrastrukturer ved Aarhus BSS og et antal forskere med særlig interesse eller erfaring fra tværfaglige forskningsprojekter. Udvalget sekretariatsbetjenes af en rådgiver fra fakultetssekretariatet.

Kommissorium og medlemsliste for Aarhus BSS Strategic Interdisciplinary Forum