Store ambitioner? Søg ERC!

Professor i statskundskab Rune Slothuus har fået Det Europæiske Forskningsråds Consolidator Grant på 15 millioner kroner. Her deler han sine erfaringer med at hente den store bevilling hjem. Han fremhæver de generøse kollegaer på instituttet og fakultetet, som har hjulpet ham undervejs i ansøgningsprocessen.

Professor i statskundskab Rune Slothuus Foto: Ingrid Fossum

”At skrive en ERC-ansøgning er et omfattende arbejde. Det tager tid at udtænke den gode idé og at skrive projektbeskrivelsen. Det kan måske virke lidt afskrækkende. Hvis man får afslag, kommer man i karantæne og må ikke søge midler til samme projekt året efter. Så der er ikke noget med blot at sende en pligtansøgning. Man skal virkelig ville det,” siger Rune Slothuus

”Når det er sagt, skal man ikke holde sig tilbage. Succesraten er ok – omtrent på niveau med Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). Og på samme måde som ved DFF støtter ERC den frie forskning, så det er en virkelig god mulighed for at få finansieret dristige forskningsideer.”

ERC’s bedømmelseskriterier er, at forskningen skal være banebrydende, dristig og vove noget nyt. Den skal have ”ground-breaking nature” og kunne flytte et forskningsfelt. Man skal altså have en rigtig god idé. Og man skal vise, at man er en dygtig forskningsleder. Rune Slothuus er den anden forsker ved Aarhus BSS, der modtager en ERC Consolidator Grant.

”At få en ERC-bevilling har en særlig betydning for mig, fordi jeg tillægger ERC stor vægt. Jeg har også været formand for en arbejdsgruppe på instituttet, der har skubbet på, at vi skulle være mere opmærksomme på at søge Det Europæiske Forskningsråds bevillinger. Derfor er jeg ekstra glad for, at jeg kan leve op til min egen opfordring”, siger Rune Slothuus.  

Bevillingen skal han bruge på sit projekt ”The Informational Role of Political Parties in Citizens’ Opinion Formation” – om politiske partiers rolle med at oplyse borgerne, så de bedre kan tage politisk stilling på et oplyst grundlag.

En tidskrævende, men intellektuelt givende proces

”Jeg har arbejdet målrettet mod at få denne bevilling i lang tid. Jeg har tænkt seriøst over ideen i et år inden ansøgningsfristen, som var i februar 2019,” fortæller Rune Slothuus.

Et halvt år før ansøgningsfristen arbejdede professoren på at få de centrale begreber på plads og prøvede ideen af på kollegaer både i Aarhus og ude i verden. To måneder inden fristen ryddede han kalenderen og fik taget et stort ryk i juleferien.

”Man er nødt til at give det høj prioritet, for de fleste har svært ved blot at skrive lidt hist og pist. Det er nødvendigt at få sammenhængende tid til at tænke nyt og skrive på et højt niveau, som kan overbevise andre, altså bedømmelsespanelet og de eksterne bedømmere. For at få tid, bliver man nødt til at vælge noget andet fra,” siger Rune Slothuus.

Undervejs i arbejdet med ansøgningen brugte Rune Slothuus sine kollegaer rigtig meget til at læse og kommentere på projektbeskrivelsen.

”Noget af det bedste ved at skrive ansøgningen var, at jeg fik en fantastisk støtte og hjælp fra mine gode kolleger. Det var en intellektuelt givende proces, hvor jeg virkelig synes, at jeg fik tænkt noget nyt. Både instituttet og fakultetet har et fremragende forskningsmiljø, som giver stor hjælp,” siger Rune Slothuus, der blandt andet fremhæver det interne peer review på fakultetet, hvor han fik kommentarer både fra Christoffer Green-Pedersen fra sit eget institut og fra Tine Sommer, Juridisk Institut, og Klaus Grunert, Institut for Virksomhedsledelse.

”Det var vigtigt at få deres øjne på ansøgningen, fordi ERC-ansøgninger bedømmes af forskere fra forskellige fagligheder,” fortæller Rune Slothuus.

Som led i den endelige bedømmelse var Rune Slothuus i oktober til et interview med bedømmelsespanelet i ERC’s bygning midt i Bruxelles.

”Også her kunne jeg trække på mine kolleger, både til at sikre, at min præsentation blev skarp, og til at hjælpe med bud på, hvilke kritiske spørgsmål panelet kunne finde på at stille,” fortæller Rune Slothuus.

I begyndelsen af december kom den glædelige nyhed endelig om bevillingen på næsten 15 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges på en omfattende eksperimentel dataindsamling på tværs af fem lande samt på arbejdskraft i form af tre postdocs, som kender landene.

Associate Dean med ansvar for EU-finansiering, Niels Mejlgaard, støtter op om Rune Slothuus’ anbefaling om at søge ERC’s midler:

”ERC’s virkemidler er rettet mod den nysgerrighedsdrevne, frie forskning, og der er hård konkurrence om midlerne. Det kræver en original og overbevisende forskningsidé, et stærkt CV og et fokuseret ansøgningsarbejde med grundig kvalitetssikring for at gøre sig gældende. Det er meget glædeligt, at Rune Slothuus nu hjemtager fakultetets anden ERC Consolidator-bevilling, og forhåbentligt kan det motivere kolleger til at overveje muligheden. Forskerne ved Aarhus BSS klarer sig samlet set godt, hvad angår succesraten for EU-ansøgninger. Det er vigtigt, at vi deler og lærer af både de positive og negative erfaringer med ansøgninger til ERC og andre programmer under H2020, så vi kan holde fast i de gode resultater.”

6 gode råd til dem, der overvejer at søge en ERC-bevilling:

1. Overvej ERC
Succesraten er ok, på niveau med DFF. Det er en fantastisk mulighed til at få finansieret dristige forskningsideer. Næste deadline er 4. februar 2020.

2. Sæt dig grundig ind i ERCs bedømmelseskriterier
Gør helt klart, hvordan du lever op til ERCs kriterier for vurdering af både ansøgeren (PI) og projektet.

3. Tænk langsigtet
ERCs bedømmelseskriterier er meget ambitiøse, så det er vigtigt at tænke på ansøgningen i god tid. Allerede efter ph.d.’en bør du tænke over dit CV, og hvordan du kan opbygge en konkurrencedygtig forskningsprofil. Sigt efter kvalitet og publikationer i top-tidsskrifter og -forlag. Tænk over, hvad den banebrydende idé skal være.

4. Brug dine kollegaer
Både til idéudvikling og til at tjekke om din projektbeskrivelse giver mening for andre fagligheder.

5. Prioritér at lave din ERC-ansøgning
En ERC-ansøgning kræver tid, og man kan ikke alting på én gang.

6. Glæd dig til ansøgningsprocessen 
Det er intellektuelt meget stimulerende og i det hele taget en rigtig god oplevelse. Det er fantastisk at opleve, hvor generøse og hjælpsomme ens kollegaer er.

Fakta om Det Europæiske Forskningsråds (ERC) Consolidator Grant

Consolidator Grants tildeles fremragende forskere 7-12 år efter opnået ph.d.-grad. For at modtage bevillingen skal man have en lovende videnskabelig publikationsliste samt et projektforslag til ny potentielt banebrydende forskning. Bevillingen skal gøre den enkelte forsker i stand til at konsolidere sig selv og sit forskerhold.


Vil du vide mere?

Læs mere om det interne peer review på Aarhus BSS

Læs interviewet med Associate Dean Niels Mejlgaard: Vi skal målrette vores indsats

Læs mere om ERC

Kontakt Niels Mejlgaard, hvis du har spørgsmål:

Email: nm@ps.au.dk
Fastnet: 87165895
Mobil: 20290042