Midtvejsevaluering

Hvordan går det indtil nu? Har jeg de studerende med?

Det er spørgsmål, du kan få svar på med en midtvejsevaluering. Du kan vælge at få understøttet din midtvejsevaluering hos evalueringsteamet eller udarbejde en selv.

Vælger du at automatisere din midtvejsevaluering med hjælp fra evalueringsteamet, får du som standard tre spørgsmål og mulighed for at tilføje flere selv. Du får en rapport dagen efter evalueringen er afsluttet - ligesom du kender det fra din kursusevaluering. Det er kun den kursusansvarlige på kurset, som modtager resultaterne fra midtvejsevalueringen.

Tre standardspørgsmål

Dette er de tre standardspørgsmål, som du kan supplere med lige de spørgsmål, du har lyst til.

  1. I rate the overall outcome of the course as:
    (Very significant outcome | Significant outcome | Some outcome | Limited outcome | No outcome)  
  2. What would you like to highlight about this course? (open)
  3. How do you think the course could be improved? (open)

Sådan sætter du din midtvejsevaluering op

28 STEPS

1. To setup and start a midway evaluation go to the Brightspace landingpage.

Step 1 image

2. Click Course Evaluation

Step 2 image

3. Click Manage Evaluation

Step 3 image

4. Select the course for which you want a midway evaluation

Step 4 image

5. This opens a new tap.
Select the 3 dots to open the menu where you can add questions.

Step 5 image

6. Click Manage Settings

Step 6 image

7. Click Choose your questions for Course to add questions

Step 7 image

8. Click the down arrow to see preselected questions. These can be switch off.

Step 8 image

9. Switch off preselected questions to the right if you don't want to use these questions.

Step 9 image

10. Scroll down and click the down arrow to write your own questions

Step 10 image

11. Unfold question 1

Step 11 image

12. Select the response category for your question and click Customize

Step 12 image

13. Type in your questions in Danish

Step 13 image

14. Click English

Step 14 image

15. Type in your questions in English

Step 15 image

16. Click the X to save the question

Step 16 image

17. Your question is now included in the questionnaire

Step 17 image

18. Click Submit to save your questionnaire

Step 18 image

19. Go back to the previous tap and click View QR Code. This opens a new tap that shows a QR Code that is a link to the midway evaluation. Show this QR code to the students and they can access the evaluation.

Step 19 image

20. You can also copy the link to the evaluation and share it with the students the way you are used to communicate with the students.

Step 20 image

21. Click Update to close the window.

Step 21 image

22. Click Start the Evaluation when you are ready to receive feedback from the students.

Step 22 image

23. Click Yes, I’m Sure

Step 23 image

24. The status is now Live and the evaluation is open. The students can now complete the questionnaire.

They access the evaluation from the QR code and link that you have shared with them.

Step 24 image

25. Click Refresh to follow the response rate data

Step 25 image

26. Click Stop to stop the evaluation when you have enough feedback from the students.

Step 26 image

27. Click Yes, I’m Sure if you are sure. You cannot reopen this type of midway evaluation.

Step 27 image

28. That's it. You're done. Happy evaluating!

Step 28 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/1930487/AU-midway-evaluation---How-to-start-and-stop-a-midway-evaluation?iframeHash=watchsteps-1Next step


DIY midtvejsevaluering:
Få inspiration til, hvordan du kan lave en midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering

Delphi-metoden

På et stykke papir skriver de studerende hver for sig tre positive ting ved undervisningsforløbet og tre ting, der kan forbedres. Man kan efterfølgende vælge at cirkulere papirerne, indtil de kommer tilbage til ophavsmanden. Når man modtager et papir, læser man udtalelserne og sætter en streg ved dem, man er enig i. Resultatet er en række udsagn om undervisningen og en tilkendegivelse af, hvor mange der er enige i det enkelte udsagn.

Herefter kan hold og underviser i fællesskab diskutere resultatet. Vælg de udsagn, der har fået flest tilkendegivelser – både inden for den gode og den mindre gode kategori - og drøft dem. Ikke alle udsagn vil på denne måde blive drøftet, og man kan derfor afslutte med at spørge, om der er nogen, der har andre emner, de ønsker at kommentere. Ved store hold kan det deles op i flere grupper, der hver cirkulerer deres papirer. En fordel ved denne metode er, at de studerende er med til at sætte dagsordenen med deres udsagn, og at alle tager stilling til alle udsagn.

Interview

De studerende interviewer hinanden i grupper ud fra et bredt formuleret spørgsmål, for eksempel: ”Hvad er dit personlige læringsudbytte af undervisningen?" Lever det op til dine forventninger, og hvorfor/hvorfor ikke? Hvad kan gøres bedre?” Hver gruppe laver en kort skriftlig opsamling. Undervisere og deltagere forsøger i fællesskab at uddybe og diskutere mulige konsekvenser og opfølgning.

Hurtig survey

Lav en survey, for eksempel i Google Analyse eller Blackboard.

Mentimeter - Student Response System (SRS)

AU´s nye platform til bl.a. evaluering af undervisningen. Programmet hedder AU VOTE og er et online værktøj, som alle undervisere har adgang til. Programmet giver underviseren mulighed for at få en umiddelbar vurdering af undervisningsforløbet, så det kan justeres undervejs, fremfor når forløbet er afsluttet. De studerende besvarer spørgsmålene på enten deres computer, tablet eller smartphone. Besvarelserne er anonyme.

Mentimeter giver mulighed for fx. liveafstemning.

Løbende dialog

Løbende evaluering: Etminutspapir

I de sidste minutter af lektionen skriver de studerende deres umiddelbare og spontane reaktion på undervisningen ned. Metoden kan bruges systematisk efter hver undervisningsgang eller efter behov.

Underviseren kan bede de studerende give svar på det, underviseren selv ønsker at vide, for eksempel om de studerende ser forbindelsen mellem den gennemførte lektion og fagets målsætning, om formidlingen af stoffet er velfungerende, om der er en passende interaktion mellem underviser og studerende, eller om der er uafklarede spørgsmål.

Spørgsmål eller problemer fra etminutspapirerne kan tages op i begyndelsen af næste lektion. De studerende kan således se sammenhængen mellem lektionerne, og eventuelle misforståelser kan forebygges.

Løbende dialog I: Underviser og referencegruppe

Underviseren og holdet vælger fra forløbets start en gruppe studerende, der udgør referencegruppen. De øvrige studerende kan give deres feedback til referencegruppen, som viderebringer denne.

Referencegruppen kan sammensættes på forskellige måder, men det er vigtigt, at gruppen repræsenterer alle studerende og ikke kun de mest ihærdige. Studerende, som ikke føler sig rustet til at give underviseren personlig feedback, har mulighed for i stedet at bede referencegruppen viderebringe denne.

Løbende dialog II: Underviser og udvalgte studerende

Underviseren udpeger i starten af semestret to til tre tilfældige studerende, som skal give deres egen uformelle tilbagemelding på undervisningen, enten i pausen eller efter timerne. Underviseren får herved umiddelbar feedback på undervisningen, også selvom aktivitetsniveauet på holdet er lavt.