Midtvejsevaluering på Aarhus BSS

Hvordan går det indtil nu? Har jeg de studerende med?

Det er spørgsmål, du kan få svar på med en midtvejsevaluering. Du kan vælge at få understøttet din midtvejsevaluering hos evalueringsteamet eller udarbejde en selv.

Vælger du at automatisere din midtvejsevaluering med hjælp fra evalueringsteamet, får du som standard tre spørgsmål og mulighed for at tilføje flere selv. Du får en rapport dagen efter evalueringen er afsluttet - ligesom du kender det fra din kursusevaluering. Det er kun den kursusansvarlige på kurset, som modtager resultaterne fra midtvejsevalueringen.

Tre standardspørgsmål

Dette er de tre standardspørgsmål, som du kan supplere med lige de spørgsmål, du har lyst til.

  1. I rate the overall outcome of the course as:
    (Very significant outcome | Significant outcome | Some outcome | Limited outcome | No outcome)  
  2. What would you like to highlight about this course? (open)
  3. How do you think the course could be improved? (open)

Jeg kan hjælpe med gode spørgsmål til din midtvejsevaluering


DIY midtvejsevaluering: Få inspiration til, hvordan du kan lave en midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering

Delphi-metoden

På et stykke papir skriver de studerende hver for sig tre positive ting ved undervisningsforløbet og tre ting, der kan forbedres. Man kan efterfølgende vælge at cirkulere papirerne, indtil de kommer tilbage til ophavsmanden. Når man modtager et papir, læser man udtalelserne og sætter en streg ved dem, man er enig i. Resultatet er en række udsagn om undervisningen og en tilkendegivelse af, hvor mange der er enige i det enkelte udsagn.

Herefter kan hold og underviser i fællesskab diskutere resultatet. Vælg de udsagn, der har fået flest tilkendegivelser – både inden for den gode og den mindre gode kategori - og drøft dem. Ikke alle udsagn vil på denne måde blive drøftet, og man kan derfor afslutte med at spørge, om der er nogen, der har andre emner, de ønsker at kommentere. Ved store hold kan det deles op i flere grupper, der hver cirkulerer deres papirer. En fordel ved denne metode er, at de studerende er med til at sætte dagsordenen med deres udsagn, og at alle tager stilling til alle udsagn.

Interview

De studerende interviewer hinanden i grupper ud fra et bredt formuleret spørgsmål, for eksempel: ”Hvad er dit personlige læringsudbytte af undervisningen?" Lever det op til dine forventninger, og hvorfor/hvorfor ikke? Hvad kan gøres bedre?” Hver gruppe laver en kort skriftlig opsamling. Undervisere og deltagere forsøger i fællesskab at uddybe og diskutere mulige konsekvenser og opfølgning.

Hurtig survey

Lav en survey, for eksempel i Google Analyse eller Blackboard.

Mentimeter - Student Response System (SRS)

AU´s nye platform til bl.a. evaluering af undervisningen. Programmet hedder AU VOTE og er et online værktøj, som alle undervisere har adgang til. Programmet giver underviseren mulighed for at få en umiddelbar vurdering af undervisningsforløbet, så det kan justeres undervejs, fremfor når forløbet er afsluttet. De studerende besvarer spørgsmålene på enten deres computer, tablet eller smartphone. Besvarelserne er anonyme.

Mentimeter giver mulighed for fx. liveafstemning.

Løbende dialog

Løbende evaluering: Etminutspapir

I de sidste minutter af lektionen skriver de studerende deres umiddelbare og spontane reaktion på undervisningen ned. Metoden kan bruges systematisk efter hver undervisningsgang eller efter behov.

Underviseren kan bede de studerende give svar på det, underviseren selv ønsker at vide, for eksempel om de studerende ser forbindelsen mellem den gennemførte lektion og fagets målsætning, om formidlingen af stoffet er velfungerende, om der er en passende interaktion mellem underviser og studerende, eller om der er uafklarede spørgsmål.

Spørgsmål eller problemer fra etminutspapirerne kan tages op i begyndelsen af næste lektion. De studerende kan således se sammenhængen mellem lektionerne, og eventuelle misforståelser kan forebygges.

Løbende dialog I: Underviser og referencegruppe

Underviseren og holdet vælger fra forløbets start en gruppe studerende, der udgør referencegruppen. De øvrige studerende kan give deres feedback til referencegruppen, som viderebringer denne.

Referencegruppen kan sammensættes på forskellige måder, men det er vigtigt, at gruppen repræsenterer alle studerende og ikke kun de mest ihærdige. Studerende, som ikke føler sig rustet til at give underviseren personlig feedback, har mulighed for i stedet at bede referencegruppen viderebringe denne.

Løbende dialog II: Underviser og udvalgte studerende

Underviseren udpeger i starten af semestret to til tre tilfældige studerende, som skal give deres egen uformelle tilbagemelding på undervisningen, enten i pausen eller efter timerne. Underviseren får herved umiddelbar feedback på undervisningen, også selvom aktivitetsniveauet på holdet er lavt.