Resultater fra evalueringer

Rapport dagen efter evalueringen er afsluttet

  • Dagen efter evalueringen er afsluttet får du en rapport med resultaterne fra evalueringen af dit kursus.
  • Der skal mindst 3 besvarelser til at en rapport genereres.

Opfølgning på evaluering

  • Følge op med de studerende, fortæl hvordan du læser resultaterne og hvordan du vil handle fremadrettet. Det understøtter en god evalueringskultur.
  • Vi anbefaler at du altid drøfter evalueringen med mindst en anden person for at få en snak om hvad der gik godt og hvad der kan gøres bedre næste gang.
  • Studieledelsen og studienævnet følger op på evalueringerne mindst en gang i semesteret. Her rapporteres gennemsnittet for spørgsmålet om udbytte som de kategoriserer i rød gul og grøn. Læs om kvalitetspraksis på Aarhus BSS her.

Evalueringsrapporter - hvem får hvad?

Herunder ser du et eksempel på hvordan resultaterne på de forskellige standard evalueringsspørgsmål bliver sendt til forskellige interessenter. Vær opmærksom på at nogle studienævn har besluttet at der ikke automatisk skal sendes rapporter til kursusansvarlige med oplysninger om holdundervisere. 

Trafiklys og officiel opfølgning

Den obligatoriske opfølgning på kursusevalueringerne er i henhold til AU’s kvalitetssikringssystem inddelt efter, hvorvidt det enkelte undervisningsforløb i indikatormodellen falder inden for intervallerne:

  • Rød: 0,0 til <3,2
  • Gul: 3,2 til <3,8
  • Grøn: 3,8 til 5,0

Indikatoren er et gennemsnit af besvarelser på spørgsmålet om overordnet udbytte, som indgår i alle evalueringer

Lokal opfølgningsprocedure kan variere

Det er den lokale studie- og institutledelse, som beslutter den lokale opfølgningsproces. Herudover skal den årlige studielederredegørelse i forbindelse med kvalitetsarbejdet give en kort redegørelse for, hvordan der er fulgt op på undervisningsevalueringer.