Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 2/2016

Danmarks største individuelle forskerpris til AU-professor Jens Stougaard

Professor Jens Stougaard modtager fredag den 22. januar Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning på fem millioner kroner.

I begrundelsen for at tildele Jens Stougaard årslegatet 2016 hedder det, at han tildeles legatet som en anerkendelse og en inspiration til fortsættelse af hans fremragende forskning inden for plantebiologi, herunder den knolddannelse, som er resultatet af symbiose mellem bælgplanter og kvælstoffikserende bakterier. Fonden fremhæver også en meget høj grad af originalitet i Jens Stougaards forskning. Der er nogle meget store perspektiver i Jens Stougaards forskning i forhold til for eksempel at forbedre planteproduktion og gøre den mere bæredygtig. Et konkret projekt undersøger muligheden for at gøre majs i stand til at være selvgødende på samme måde som bælgplanten.  

Villum Kann Rasmussens Årslegat kan ikke søges. VILLUM FONDENS bestyrelse udpeger modtageren af årslegatet efter indstilling fra en sagkyndig komité, som indhenter en udtalelse om den enkelte kandidat fra internationale eksperter på det pågældende forskningsområde.

Desuden får tre yngre AU-forskere bevillinger fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme. Via dette program uddeler VILLUM FONDEN hvert år en række store beløb til yngre forskere på landets universiteter for at sætte fart i deres forskningskarriere. 

De tre modtagere af en Young Investigator Programme-bevilling er:

  • Kasper Green Larsen, Institut for Datalogi – 5 mio. kr.
  • Magnus Kjærgaard, Institut for Molekylærbiologi og Genetik/iNANO – 5 mio. kr.
  • Emmanuel Arthur, Institut for Agroøkologi – 4,47 mio. kr.    

Nye fremdriftsregler skal implementeres i fælles model

Aarhus Universitets fire fakulteter skal finde en fælles model for, hvordan man implementerer de ændringer af fremdriftsreformen, som et flertal i Folketinget indgik forlig om i november. Det besluttede Uddannelsesudvalget i begyndelsen af det nye år. Derfor har udvalget nu igangsat en proces, hvor man i samarbejde med AU Uddannelse gennemgår en række mulige scenarier og udarbejder et forslag til, hvordan universitetet kan håndtere ændringerne. Det forslag drøftes i marts måned med fakulteter, studienævn og studenterorganisationer, inden Uddannelsesudvalget kan tage endeligt stilling til modellen i april.


Søren K. Kjærgaard fratræder som institutleder

Institutleder Søren K. Kjærgaard, Institut for Folkesundhed, har efter 11½ år på posten besluttet at vende tilbage til forskning og uddannelse fra den 1. juni i år.

Søren K. Kjærgaard vender tilbage til en stilling som lektor på instituttet med fokus på forskning i forebyggelse og uddannelse i Folkesundhedsvidenskab.

Institut for Folkesundhed har slået institutlederstillingen op.

 


909 millioner kroner skal styrke innovation i danske virksomheder

Danske virksomheder skal have bedre muligheder for at udvikle nye metoder og produkter. Derfor uddeler Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) 909 millioner kroner til 94 aktiviteter, som de otte danske godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutter) skal gennemføre i perioden 2016-18. GTS-institutterne hjælper danske virksomheder med at udvikle nye produkter på baggrund af de nyeste forskningsresultater.


Dekan ønsker national koordinering af velfærdsteknologiske initiativer

Børsen bragte den 15. januar et debatindlæg af dekan Allan Flyvbjerg, hvori han taler for koordinering af velfærdsteknologiske initiativer. Han fremhæver, at det er afgørende for succes, at de enkelte initiativer fokuserer på særlige indsatsområder, så ikke alle sundhedsteknologiske centre på tværs af Danmark udvikler det samme. 

Dekan Allan Flyvbjerg diskuterer desuden i et indlæg på Altinget den 19. januar de muligheder, store nationale registre over sundhedsdata giver forskningen såvel som kvalitetssikringen i patientbehandling. Han fremhæver også nødvendigheden af en lovgivning, der beskytter disse data effektivt.

Dekanen er medlem af Altingets debatpanel om sundhed. Panelet består af aktører fra forskellige områder i det danske sundhedsvæsen.

 


"Bestil en forsker" søger foredragsholdere

"Bestil en forsker" er for dig, der gerne frivilligt vil formidle din forskning til den danske befolkning i forbindelse med Forskningens Døgn i slutningen af april. Hvert år tilmelder omkring 300 forskere sig med et foredrag på www.forsk.dk – lige nu har du muligheden. Deadline er den 26. februar, og du skal minimum være ph.d.-studerende eller videnskabelig assistent på kandidatniveau. Det enkelte foredrag kan bookes i hele landet, og der vil være minimum 20 deltagere til arrangementerne.


Kalender

  • 29. januar: tiltrædelsesreception for Arnold Boon, ny universitetsdirektør
  • 1. februar: Esben Lunde Larsen mødes med rektoratet på Aarhus Universitet
  • 22. februar: Esben Lunde Larsen besøger AU Herning
  • 24. februar: bestyrelsesmøde

Venlige hilsner

Universitetsledelsen, den 22. januar
Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog