Forskningsudvalget

Forskningsudvalget understøtter arbejdet med Aarhus Universitets mission og vision, som beskrevet i universitetets Strategi 2025.

Udvalget arbejder tværgående i forhold til forskningsområdet i et tæt samspil med universitetsledelsen.

Forskningsudvalget består af rektor, prodekanerne for forskning fra de fem fakulteter ved Aarhus Universitet samt vicedirektøren for Forskning og Eksterne Relationer.  


Formand

Øvrige medlemmer