Open Science forum

AU ønsker at understøtte Open Science dagsordenen, som sikrer at de store samfundsmæssige investeringer og interesse i forskning bedst muligt udnyttes til gavn for mennesker, samfund, innovation og udvikling.

Forummet skal sikre åbenhed i forhold til de omkringliggende processer, da det åbner nye muligheder for at sikre transparens, troværdighed, ansvarlighed og reproducérbarhed i alle faser af forskningsprocessen.

EU understøtter Open Science agendaen aktivt, herunder at der arbejdes efter FAIR principperne (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Det samme er tilfældet i Danmark, hvor en National Strategi for data management baseret på FAIR-principperne blev vedtaget i 2021.


Øvrige medlemmer