Universitetsledelsen

Universitetsledelsen er en enhedsledelse og varetager den daglige ledelse af Aarhus Universitet inden for de rammer, som bestyrelsen fastsætter. Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektør, erhvervsdirektør samt dekanerne for de 5 fakulteter ved Aarhus Universitet.  


Berit Eika

Prorektor Rektoratet

Lone Ryg Olsen

Erhvervsdirektør Erhverv og Innovation

Kristian Thorn

Universitetsdirektør Rektoratet

Maja Horst

Dekan Dekanatet, Arts

Eskild Holm Nielsen

Dekan Dekanat, Technical Sciences

Thomas Pallesen

Dekan Dekanatet, Aarhus BSS

Birgit Schiøtt

Dekan, professor Dekanat, Natural Sciences