Universitetsledelsen

Universitetsledelsen er en enhedsledelse og varetager den daglige ledelse af Aarhus Universitet inden for de rammer, som bestyrelsen fastsætter. Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektør, erhvervsdirektør samt dekanerne for de fem fakulteter ved Aarhus Universitet.  


Arnold Boon

Universitetsdirektør Rektorat

Lone Ryg Olsen

Erhvervsdirektør Erhverv og Innovation

Kristian Pedersen

Dekan, professor Dekanat, Natural Sciences

Thomas Pallesen

Dekan Dekanatet, Aarhus BSS

Eskild Holm Nielsen

Dekan Dekanat, Technical Sciences

Hans Erik Bøtker

Prodekan Dekanatet, Health