Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 3/2016

Forudsigelighed og gennemsigtighed ønskes i ny uddannelsesfinansiering

Aarhus Universitet foreslår, at universiteternes nuværende taxametersystem omdannes til en model med hhv. en grundbevilling og en aktivitetsbaseret bevilling. Det sker som svar på Uddannelses- og Forskningsministeriets søgning efter indspil til et nyt finansieringssystem for de videregående uddannelser.

Aarhus Universitets model tager udgangspunkt i behovet for gennemsigtighed og forudsigelighed, og den tager bl.a. samtidig højde for, at visse uddannelser har højere omkostninger til f.eks. infrastruktur.

Grundbevillingen, der i modellen udgør 80 procent af den samlede finansiering, skal hovedsagelig være baseret på to centrale kvalitets-indikatorer: studenter/VIP-ratioen og forbruget af eksterne midler per VIP. De resterende 20 procent har form af en aktivitetsbaseret bevilling, der bl.a. følger studenterbestanden.

AU-modellen skal sammen med forslag fra den øvrige del af uddannelsessektoren drøftes ved det dialogmøde, som Uddannelses- og Forskningsministeriet afholder torsdag den 4. februar. Her vil repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter debattere, hvordan man bedst indretter taxametersystemets afløser. Rektor Brian Bech Nielsen deltager ved mødet og er blevet udpeget til at sidde i debatpanelet.


Ministerbesøg på Aarhus Universitet

Studenter-engagement, nanoscience, erhvervssamarbejde og talentprogrammer var blandt temaerne, da uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen besøgte Aarhus Universitet den 1. februar.

Her mødte ministeren nogle af de studerende bag Aarhus Symposium, der hvert år samler en række nationale og internationale topledere, politikere og topforskere til et debatarrangement på Aarhus Universitet.

Ministeren fik desuden en rundtur i iNANO's faciliteter og drøftede i den forbindelse bl.a. forskningsinfrastruktur og erhvervssamarbejde med forskere fra nanoscience. Som en del af rundturen mødtes ministeren også med studerende og undervisere fra iNANO's talentprogram til en præsentation af Aarhus Universitets målrettede tilbud til de dygtigste og mest motiverede studerende.

Ministeren besøger AU Flakkebjerg den 2. februar og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning den 22. februar.


Stil spørgsmål til universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Arnold Boon inviterer universitetets medarbejdere og studerende til at stille de spørgsmål, som de har brug for at få svar på. Det kan eksempelvis være om arbejdet inden for de administrative områder, om hans ledelsesstil eller hans tilgang til forskellige udfordringer i organisationen.

Der var i øvrigt tiltrædelsesreception for Arnold Boon den 29. januar. Her bød rektor Brian Bech Nielsen og prorektor Berit Eika den nye direktør velkommen, hvorefter Arnold Boon indtog talerstolen.


Health indgår tættere samarbejde med Helsinki

En ny aftale mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Aarhus Universitet og Helsinki Universitet har det sigte at styrke forskeruddannelse, skabe øget mobilitet og internationalisering samt at give bedre muligheder for internationale karriereforløb. Den nye aftale indebærer aktiviteter som udveksling af ph.d.-studerende, undervisere og ansatte samt fælles opsyn og kurser.

Et tættere samarbejde om ph.d.-uddannelse mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Aarhus Universitet og Helsinki Universitet blev indledt for to år siden.


Kalender

  • 4. februar: dialogmøde om nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser, Brian Bech Nielsen deltager sidder med i panelet
  • 22. februar: Esben Lunde Larsen besøger AU Herning
  • 24. februar: bestyrelsesmøde 
  • 3.-4. marts: Akademisk Råd på seminar på Sandbjerg, universitetsledelsen deltager


Venlige hilsner

Universitetsledelsen, den 1. februar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog