Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 37/2016

Campus 2.0: Mange idéer samlet ind til lokalplan

I går sluttede AU’s informationsvogn – AUtocampus – sin rundtur på universitetet og i Aarhus midtby. Dermed er fire ugers indsamling af gode idéer blandt byens borgere og universitetets studerende og medarbejdere til det nye Campus 2.0 i hus. Vognens turné er et led i universitetets samlede arbejde med at indsamle idéer til lokalplanen for området og til universitetets videre arbejde med campusudviklingen.  

I efteråret har universitetet også samlet input via hjemmesiden for Campus 2.0 og afholdt to workshops med repræsentanter fra bl.a. erhvervs- og kulturlivet i Aarhus, det politiske liv, repræsentanter fra lokalområdet, kommunen og universitetet. Her er man nået frem til fem overordnede fokusområder for arbejdet med at skabe en moderne og bynær campus, som bl.a. handler om at synliggøre de mange aktiviteter, der foregår på campus samt at sikre gode rammer for studiemiljøet og samarbejdet med erhvervs- og kulturliv.

Opsamlingen fra de to workshops er nu tilgængelige på hjemmesiden for Campus 2.0, og i løbet af januar følger en opsummering på de øvrige idéer fra websitet og vognen.

Alt materialet stilles til rådighed for det videre arbejde med den lokalplan, som forventes udarbejdet i 2017. Det vil desuden indgå i universitetets videre arbejde med Campus 2.0, og arbejdet med idéudvikling fortsætter naturligvis i 2017. Allerede den 16. januar mødes bestyrelsen på Aarhus Universitet til en særlig temadag, hvor de drøfter fremtidens campus.

Det nye campus-område forventes at stå klar til brug i 2020.

Se klip fra informationsvognens turné


Ny lov om dobbeltuddannelser skader mere end den gavner

Mandag den 19. december vedtog Folketinget lovforslaget om uddannelsesloft, der vil afskaffe muligheden for at tage en fuldt statsfinansieret uddannelse på samme eller lavere niveau end den, man har i forvejen. Prorektor Berit Eika mener, at loven vil skabe flere problemer, end det løser. Afbrudte uddannelser, udskudt studiestart og fastlåste studerende er blandt de mulige konsekvenser, som hun sammen med næstformand i Studenterrådet Sana Mahin Doost har peget på i et indlæg på Altinget.dk den 13. december.

Et flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står bag forslaget. Loven træder i kraft 1. januar 2017.


ST-dekan: Vi forsætter de stærke aktiviteter i Roskilde

Det er vedtaget, at ST bliver i Roskilde, hvor bygninger og laboratorier vil blive renoveret. Læs dekan Niels Chr. Nielsens udmelding om, hvorfor ST beholder sine aktiviteter i Roskilde frem for at flytte dem til Emdrup som planlagt. 


Jens Peter Christensen træder ind i Aarhus Universitets bestyrelse

Højesteretsdommer og professor, dr. jur. Jens Peter Christensen bliver nyt eksternt bestyrelsesmedlem på Aarhus Universitet.


AUH kåret som Danmarks bedste hospital

Aarhus Universitetshospital er for 9. år i træk kåret som Danmarks bedste af nyhedsavisen Dagens Medicin. Universitetsledelsen ønsker tillykke med den flotte placering.


Rektoratet ønsker alle en glædelig jul

Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon siger tak for et godt år og ønsker alle medarbejdere en glædelig jul og en velfortjent juleferie. Hør rektor opridse højdepunkterne fra 2016 og bliv hængende for at høre rektoratet stemme i…


Kalender

  • 5. januar: Aarhus Kommunes Nytårsbriefing
  • 9. januar: Akademiet for talentfulde unge - diplomoverrækkelse
  • 16. januar: Bestyrelsesmøde/Idédag om Campus 2.0
  • 21. januar: Officiel åbning af Aarhus 2017
  • 27. januar: Innovationsfonden besøger AU

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/ medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp