Valg på AU - brug din stemme

9.-12. november 2020

Hvad kan du stille op og stemme til?

I år kan studerende stille op og stemme til bestyrelsen, akademisk råd, ph.d.-udvalg og studienævn.  

Videnskabelige medarbejdere kan stille op og stemme til:

  • Akademiske råd (gælder for videnskabelige medarbejdere på fakultetet Natural Sciences (herunder ansatte ph.d.-studerende) samt ansatte ph.d.-studerende på Technical Sciences)
  • Ph.d.-udvalg (gælder for videnskabelige medarbejdere på alle fakulteter)
  • Studienævn (gælder for videnskabelige medarbejdere på alle fakulteter)

Tekniske og administrative medarbejdere kan stille op og stemme til akademiske råd (gælder kun for ansatte på fakultetet Natural Sciences og kun som observatør).

Særligt for nye studerende

Hvis du er ny studerende, der først indskrives på studiet efter 1. oktober 2020, får du ikke tildelt valgret automatisk. Du skal henvende dig til Valgsekretariatet på valg@au.dk for at blive tildelt valgret.

Særligt for nye medarbejdere

Vær opmærksomme på, at nye medarbejdere, som ikke er med i 2. lønkørsel i september (21/9), ikke får tildelt valgret automatisk. De skal henvende sig til Valgsekretariatet på valg@au.dk for at blive tildelt valgret.

Tjek din valgret

Se, hvad du kan stemme til. Tjek din stemmeret i e-valgssystemet.

Den endelige valgliste med alle vælgere kan, frem til valghandlingen er afsluttet den 12. november kl. 16, efter forudgående aftale med Valgsekretariatet ses på Jens Baggesens Vej 53, 8200 Aarhus N. Henvendelse på mail valg@au.dk eller mobil 29458238.

Information om brug af persondata:

Når du stiller op som kandidat ved valget på Aarhus Universitet vil følgende oplysninger blive offentliggjort på AU's website:

  • dit fulde navn
  • det delvalg du stiller op til
  • navnet på listen
  • resultatet af valget.

Informationerne bliver slettet 1. februar 2021.